Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebubr. 2/3
godina II./III.
zagreb 2004./2005.
ISSN 1334-9678

Impresum


Tekstovi

In memoriam

Uvodna riječ

Usporedba studija arheologije u Zagrebu i Zadru.........Sanja Bižić / Maja Miše / Ivana Stanković
Dragi kolege, kao što vam je već poznato arheologija se u Hrvatskoj može studirati na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu i na Filozofskom Fakultetu u Zadru. S obzirom na nedostatak komunikacije i suradnje između zagrebačkih i zadarskih studenata, odlučili smo usporediti programe studiranja te vam pomoću razgovora s profesorima i studentima odgovoriti na neka pitanja vezana uz rad ovih odsjeka.

Majmuni i izrada kamenih alatki.........Zvonimir Marinović
Usvajanje litičke tehnologije je važna osobina prema kojoj se razlikuju vrste protoljudi i ljudi. Nove studije nastoje odrediti trenutak u čovjekovoj evoluciji u kojem su njegove kognitivne i motoričke sposobnosti postale dovoljno razvijene za izradu kvalitetnih kamenih alatki.

Pegaz-krilati konj.........Antonio Džaja
Arhetipski konj, sin noći i tajne, životinja je htonskog svijeta. On izranja iz utrobe zemlje ili dubina mora i donosi i smrt i život jer je povezan i s vatrom i s vodom, elementima koji mogu biti kreativni, ali isto tako i destruktivni.

Društveni položaj žene u antičkoj Grčkoj.........Maja Miše
Od (Pandore) pogubni rod i žensko potiče pleme; što među muževim smrtnim na vel'ku nesreću žive, neimaštinu pogubnu ne dijeleć' s njima, nego bogatstvo. (Heziod: Teogonija, 590-592)

Antičke olimpijske igre.........Ivan Knezović
Olimpijske svečanosti su pružile Grcima priliku da stvore veličanstvena postignuća u arhitekturi, kiparstvu i pjesništvu. Veliki Zeusov hram u Olimpiji građen u dorskom stilu je djelo arhitekta Libona i jedan od vrhunaca proporcionalnosti u arhitekturi. Kipari su razvili novi stil kipova koji prikazuje energiju pokreta, zategnutost mišića i prirodni položaj tijela.

Astronomsko tumačenje mitraističkih misterija.........Kristina Grubišić
Platon nam u svom dijalogu ‘Timej ‘ kaže: “Kada je Stvoritelj svemira kreirao kozmos, njegov je sastav oblikovao u slovo X, koje je predstavljalo sjecište dva celestijalna kruga zodijaka i celestijalnog ekvatora.”

Crtica o Apoksiomenu.........Ida Koncani

Liber Linteus Zagrabiensis.........Marijeta Babin
Anonimna egipatska djevojka na svojem je tijelu sačuvala vrijedan dokument, a njezin je kupac, nesvjestan neprocjenjive vrijednosti svog egipatskog “suvenira”, pridonio razvitku i promicanju hrvatske arheologije u Europi.

Arheološka stratigrafija.........Zoran Čučković
Suvereno svladavanje stratigrafskih zagonetki stvar je prakse i može se steći samo zalaganjem u terenskom radu, ali prvi korak ka toj sposobnosti poznavanje je temeljnih zakonitosti postanka arheoloških slojeva i njihovog uslojavanja, tj. njihove stratifikacije.

Ekomuzeji.........Filip Bubalo
Činjenica da ekomuzeji kao svoje poslanje vide “buđenje svijesti” o vrijednosti identiteta lokalne zajednice putem edukacije te konzervacije i interpretacije lokalnih prirodnih i kulturnih znamenitosti, postaje posebno oružje nove muzeologije koja u centru svih svojih promišljanja vidi čovjeka i njegove potrebe.

Međunarodna arheološka ljetna akademija u Xantenu.........Maja Miše
Ono što se može naučiti u Arheološkom parku Xanten je kako rekonstruirati i prezentirati lokalitet što je zajednički cilj svim znanstvenicima koji sudjeluju na ovom projektu. Turisti koji posjete park, bilo da u restoranu uživaju u rimskim jelima, bilo da se u igraonici zabavljaju igrajući rimske igre ili da u amfiteatru gledaju predstave, aktivno sudjeluju u njegovoj ponudi.

Villa Nova Uhřinov - eksperimentalni arheološki kamp.........Zoran Čučković
Villa Nova je pokušaj rekonstrukcije srednjovjekovnog sela iz 13. stoljeća, a sastoji se od dvije poluzemunice prekrivene slamom, štale, kovačnice na kojoj smo radili još 2000. godine, kule od brvna, peći za kruh i keramiku, nekoliko poljoprivrednih površina, okruglog spremišta, lončarske radionice (nadstrešnice), ribnjaka i prostrane šume.

Život u savani.........Maja Šešelj
Jedna od najvrednijih spoznaja do koje dolazimo proučavajući lovce i sakupljače, jest spoznaja o bogatstvu njihovog naslijeđa. Uspoređujući ih s našim prapovijesnim precima, uviđamo da njihov život nije bio obilježen stalnom oskudicom, već vjerojatnije, dostatnom prehranom uz relativno malo rada i dosta slobodnog vremena te da je to bio život u kojem su i žene i muškarci značajno doprinosili svojoj zajednici.

Etnosafari.........Zoran Čučković
Fotografije na ovoj stranici potječu iz fotoarhiva Gradskog muzeja Karlovac, a snimljene su 1960-ih. Što god teoretičari govorili o tome, u Hrvatskoj smo još nedavno mogli gledati živu prapovijest na našim selima.

Arheološka biblioteka.........Filomena Sirovica
Studentski klub arheologa pokrenuo je u 2004. godini projekt “Arheološka biblioteka” u sklopu kojeg će naša udruga izdavati prijevode arheološke literature. Cilj projekta je stručnu literaturu učiniti dostupnom studentima arheologije, ali i studentima i stručnjacima srodnih znanosti te široj akademskoj javnosti.

Rekognosciranje i dokumentiranje lokaliteta Gradišče na Cukovcu.........Kristina Grubišić / Andreja Kudelić
Gradišče na Cukovcu je utvrda impozantnih dimenzija i nalazi se na izvanrednom strateškom položaju, no srednjovjekovni naziv utvrde, kao ni vrijeme nastanka a ni njezina funkcija, nisu nam poznati. Gradišče je, navodno, pripadalo viteškim redovima templara i ivanovaca.

Totalno ouT - odjevni predmeti arheoloških razdoblja.........Filomena Sirovica
Bogato arheološko i kulturno naslijeđe Hrvatske predstavljeno odjevnim predmetima s jedne strane prikazuje veliku raznolikost kultura te kulturnih i etničkih grupa koje su živjele na ovom prostoru, ali u isto vrijeme odražava kontinuitet u čovjekovom razvoju te otkriva jedinstvo među različitim kulturama.

Ubojice u Orient Expressu.........Marijeta Babin / Andrea Devlahović

Antalya, napokon.........Marijeta Babin

Vazali grada Carigrada.........Marijeta Babin / Andrea Devlahović / Tomislav Jerončić / Sara Popović

La caune de l'Arago.........Katarina Jerbić / Marija Krnčević / Asja Tonc

Na ahemenidskom dvoru.........Boris Josipović / Marin Kanajet

Zaštitno arheološko istraživanje u selu Bačva kod Višnjana.........Vendi Jukić

Studijsko putovanje u Budimpeštu.........Marijeta Babin / Andrea Devlahović

Nevada: umjetnost na stijenama.........Natalija Geri

Međunarodni susret studenata arheologije u Ljubljani.........Maja Miše

Arheonaj.........Zoran Čučković

Vijesti iz prapovijesti.........Zoran Čučković

Dragi Oreste....Dragi Edipe.........Tamara Bezina

“Trag u beskraju” ili bespuća svježeg diplomanta.........Toni Brajković

Lijepa i na terenu.........Andrea Cukrov
XHTML | CSS | © studentski klub arheologa ffzg | webmaster