Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebuIn memoriam

Prošla je godina dana od kada smo se rastali s prijateljicom i kolegicom Davorkom Glavačević čija nas je prerana smrt istinski potresla. Davorka je rođena 27. studenog 1979. godine u Slavonskom Brodu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Rano je pokazala interes za arheologiju pa je srednju školu završila maturalnim radom “Nalazišta starčevačke kulture na području Brodskog Posavlja” koji se proglašen najboljim među radovima u Gimnaziji Matija Mesić u Slavonskom Brodu. Godine 1998. upisala je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojem se za svog boravka u Zagrebu u potpunosti posvetila. Svoju predanost i zainteresiranost unijela je i u rad Studentskog kluba arheologa te je kao potpredsjednica uvelike pridonijela razvoju klupskih aktivnosti i poticanju ostalih članova na angažman. Njezina tragična smrt prekinula je stvaranje obećavajućeg arheologa i znanstvenika, ali je i sve nas osiromašila za poznanstvo s velikom osobom osebujnih pogleda i strastvenog duha. Vječno ćemo pamtiti vedrinu i dobro raspoloženje koje je donosila sa sobom, te pozitivnost i ljubav prema životu kojima je odisala.
Studentski klub arheologaXHTML | CSS | © studentski klub arheologa ffzg