Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebubr. 2/3
godina II./III.
zagreb 2004./2005.
ISSN 1334-9678


IMPRESUM

Izdavač
Studentski Klub Arheologa (»SKA«)
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
klub_arheologa@yahoo.com

Uredništvo
Filomena Sirovica
Mladen Vojković
Kristina Grubišić
Maja Miše

Glavni i odgovorni urednik
Zoran Čučković

Lektura
Višnja Prpić-Dugonjić

Dizajn i prijelom
Mirko Banjeglav

Tisak
Konzor, Zagreb

Tiskanje Fragmenata omogućili su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Omega inženjering; Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko arheološko društvo; Arheološki muzej u Zagrebu; Geoarheo d.o.o., arheološka i geofizička istraživanjavalid XHTML | valid CSS | © studentski klub arheologa ffzg