Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebuO časopisu

Časopis "Fragmenti" je prvi ozbiljniji pokušaj stvaranja glasila studenata arheologije u posljednjih petnaestak godina. Ideja za pokretanje časopisa koji će se baviti arheologijom iz perspektive studenta postoji već dugo, a "Fragmenti" su prvi pravi pokušaj da se nešto takvo provede u djelo. Teme kojima se bavi mogu se podijeliti u nekoliko grupa: diskusije o problemima studiranja na našem fakultetu te usporedbe sa studijem arheologije u drugim zemljama, opće teme s posebnim naglaskom na kulturu življenja u prošlosti, praktičan rad i metodologija te konačno, zanimljivosti i novosti iz svijeta arheologije. Namjera nam je približiti studentima ono područje naše znanosti koje se ne bavi strukovnim problemima, odnosno, težište ne postavljamo na opisivanje i obradu konkretnih arheoloških nalaza te njihovo tipološko i kronološko vrednovanje, već nastojimo promovirati nova mišljenja i interpretacije. Svrha ovog časopisa je omogućiti studentima uvid u pojedine segmente arheologije s naglaskom na teme koje se ne uklapaju u plan predavanja Odsjeka za arheologiju. Osim tema izravno vezanih uz arheologiju, pokušavamo obuhvatiti i teme srodnih znanosti te na taj način potaknuti studente na suradnju sa studentima s drugih odsjeka i istaknuti važnost interdisciplinarnog pristupa znanosti. Osnovna je ideja časopisa uključiti čitatelja u problematiku bavljenja arheologijom, bilo kao znanošću, bilo kao strukom i profesijom. Ovim časopisom dakle, želimo stvoriti jedan medij koji će prije svega omogućiti kvalitetnije studiranje, koji će potaknuti studente na aktivno sudjelovanje u radu Odsjeka za arheologiju, potaknuti suradnju sa studentima drugih odsjeka, razvijati kulturu pisanja kod studenata te približiti arheologiju široj publici. Časopis, dakle, nije namijenjen samo studentima arheologije i arheolozima, već svima koji dijele naš interes za ljudsku prošlost.XHTML | CSS | © studentski klub arheologa ffzg | webmaster