Fragmenti

časopis studentskog kluba arheologa filozofskog fakulteta u zagrebunevada: umjetnost na stijenama

autor: Natalija Geri

Područje savezne države Nevade naseljeno je prije 12 000 godina kada su na te prostore došli lovci na brzu divljač. Povlačenjem pleistocenskih ledenjaka prije 10 000 godina zelena prostranstva puna životinja ustupila su mjesto pustinji kakvu danas poznajemo i ovi su se ljudi morali prilagoditi novim uvjetima, odnosno pustinjskom krajoliku i klimi. Ti su ljudi, zvani Anasazi, što u prijevodu s Navajo jezika znači "neprijateljski preci" ili "stari ljudi koji nisu mi", izgradili civilizaciju koja je cvjetala do 1150. godine kada je, vjerojatno zbog velike suše koja je pogodila cijelo područje, prestala postojati. Anasazi kulturu možemo podijeliti na kulturu proizvođača košara (Basketmakers) koja je trajala između otprilike 300. godine prije Krista i 600. godine poslije Krista te na razdoblje Pueblo Indijanca koje je trajalo od 600. do 1150. godine poslije Krista. Nakon 1000. godine na prostore Nevade dolaze nova plemena koja su govorila Numic jezikom, Paiuti koji su uglavnom bili lovci i sakupljači, a s poljoprivredom su se upoznali preko Anasazi Indijanaca. O životu Anasazija i kasnijih Paiuta, ali i ostalih plemena koja su s vremenom naselila područje Nevade, danas se dosta zna, prije svega zahvaljujući mnogobrojnim arheološkim iskopavanjima te etnoarheologiji.
No, ono što nam je još uvijek na neki način zagonetno je osebujna umjetnost na stijenama, petroglifi (gravire na stijenama) i piktografi (slike na stijenama), koja se u Nevadi javlja na tri mjesta: u Državnom parku Valley of Fire, u području Red Rock kanjona i u području Grapevine kanjona.


Sl. 1. Atl'atl - Kanadski mufloni i ljudska figura

Državni park Valley of Fire mjesto je iznimne ljepote gdje su se kroz milijune godina oblikovale Plamene stijene. Petroglife možemo vidjeti na tzv. Atl'atl stijenama te stijenama Mouse Tanka. Atl'atl stijene su ime dobile po prikazima Atl'atla ili bacača koplja, najučinkovitijeg lovnog oružja do otkrića luka i strijele polovicom prvog tisućljeća poslije Krista, a koje se sastojalo od laganog, savitljivog koplja i poluge za izbacivanje. Motivi lova uz pomoć Atl'atla i motivi ubijanja kanadskog muflona čine oko 10% poznatih petroglifa u Nevadi, a povezuju se sa šamanističkim ritualima i vjerovanjima. Umjetnost na stijenama se najčešće bavi šamanističkim vizijama za vrijeme transa, odnosno izmijenjenim stanjem svijesti potaknutim halucinogenima, postom, ekstremnom fizičkom boli, meditiranjem ili repetitivnim bubnjanjem i plesanjem. Za interpretaciju umjetnosti lovačko sakupljačkih društava, pogotovo prikaza vezanih uz šamanističke vizije, od središnjeg su značaja neuropsihološki efekti transa koji nastupaju neovisno o načinu na koji je trans postignut. Na ovim stijenama ističe se specifičan prikaz dvonožnog kanadskog muflona koji predstavlja spajanje šamana s muflonom u natprirodnom svijetu. Ove petroglife vjerojatno stare i više od 1 500 godina većinom su stvorili Pueblo Indijanci, no vidljivi su i brojni utjecaji Numic plemena.


Sl. 2. Mouse Tank - Kanadski mufloni

Petroglifi u Mouse Tanku također upućuju na šamanističko podrijetlo jer prikazuju motive obično viđene u prvoj fazi transa poput cik-cak i paralelnih linija, meandra, krivulja, koncentričnih krugova te složene kombinacije ovih geometrijskih oblika. Mnogobrojni su i prikazi muflona, jelena te ljudskih figura. Posebno je zanimljiv prikaz četiri ljudske figure koje se drže za ruke i stoje u redu. Prve dvije figure su krupne i okrugle dok su druge dvije sitnije, s uskim strukom. Ponavljanje tog prikaza u više navrata sugerira da se radi o postojanju organiziranih prakticiranja religijskih vjerovanja. Figurativni prikazi mogu prezentirati božanstva, mitske igrače, ljude koji sudjeluju u ritualu i slično. Šamani koji su ugravirali svoju viziju svijeta na stijenama Mouse Tanka pripadali su Pueblo Indijancima.


Sl. 3. Mouse Tank - Prikaz četiri ljudske figure

U Red Rock kanjonu, umjetnost na stijenama nalazimo na dva mjesta: u Red Springu i Willow Springu. Red Spring je velik i nepregledan prostor unutar zaštićenog područja Red Rock kanjona i pravi je raj za planinare i ostale pustolove. Petroglifi su raspršeni diljem kanjona, ponekad na dosta visokim i nepristupačnim mjestima. Nije moguće točno utvrditi koja je grupa Indijanaca zaslužna za stvaranje ovih petroglifa, a postoji i mogućnost da su rezultat dviju tradicija, Yuman grupe, kojoj pripadaju i Mojave i Kumeyaay jezčne skupine, te već spomenutih Numic plemena koja su nešto ranije živjela na ovom prostoru. Stoga bi neki petroglifi mogli biti relativno recentni, a neki stari i nekoliko tisuća godina. Motivi koje nalazimo u Red Springu su meandri, zmijoliki uzorci, amorfne mreže, točkice, vertikalne linije koje prolaze kroz kružnice i trokute. Također je prisutan barem jedan otisak ruke te prikaz neke životinje, najvjerojatnije pustinjske kornjače.
Osim prekrasnih petroglifa u Willow Springu susrećemo i piktografe, odnosno slike na stijenama. Posebno je očuvano mjesto s pet crvenih piktografa koji prikazuju otiske ruku. Značenje tih otisaka opet tražimo u šamanističkom vjerovanju. Lice stijene bilo je propusna granica između prirodnog i natprirodnog svijeta, to su bila vrata kroz koja je šaman posjećivao duhove bilo da se radilo o bogovima ili nekim drugim višim bićima. Stijene su bile sveto mjesto, a dodirivanjem stijene šaman je apsorbirao dio moći koja se nalazila unutar nje te tako potvrđivao svoju intimnu vezu s natprirodnim. Kao ni kod Red Springa, tako ni ovdje ne možemo točno utvrditi koja je od indijanskih grupa zaslužna za ovu umjetnost.


Sl. 4. Grapevine Canyon - Šamanova priča

Petroglife, kao što smo već spomenuli, nalazimo i u Grapevine kanjonu, u blizini Laughlina, romantičnog gradića koji leži na samoj rijeci Colorado. Taj kanjon zauzima posebno mjesto u indijanskoj mitologiji. Na Svetoj planini, ili Avikwa'ame, ugravirana je "šamanova priča", odnosno mit o stvaranju svijeta. Yuman plemena su vjerovala da šaman doživljava i svjedoči mitske događaje, odnosno stvaranje u nadnaravnom svijetu te iz tog svijeta dobiva svoju moć. Grapevine kanjon je najveće nalazište petroglifa u južnoj Nevadi, a smatra se da su šamani tamo dolazili tisućama godina. Motivi ugravirani u stijenama često su poput mreže složene kombinacije geometrijskih oblika, ali isto tako možemo pronaći i prikaze ljudskih figura te prikaze kanadskih muflona.


Sl. 5. Red Spring - Prikaz kornjače

Poseban izazov pri proučavanju umjetnosti malih "primitivnih" zajednica svakako je odgonetanje često vrlo slojevitih poruka i razumijevanje njihovog značenja. U slučaju američkih Indijanaca koji žive na prostoru savezne države Nevade, umjetnost se mora promatrati u kontekstu njihovog šamanističkog vjerovanja. Stijene su sveta mjesta gdje su koncentrirane natprirodne moći, a služile su kao portali u jedan drugi svijet. Šamani su tako preko stijena primali te natprirodne moći, a gravire i slike na stijenama demonstriraju njihovu povezanost s određenim mitskim događajima, poput npr. stvaranja svijeta. Umjetnost na stijenama privlači svojom ljepotom, simbolikom, značenjem i dubinom kojom zrači svaki geometrijski, životinjski ili ljudski prikaz. f

[vrh stranice]XHTML | CSS | © studentski klub arheologa ffzg