Rimska vojska u procesu romaniziranja provincije Dalmacije

Rimska vojska u procesu romaniziranja provincije Dalmacije
Roman army in the Romanisation process of the province of Dalmatia
Sinj, 13. listopada 2006.

Organizatori – Organizers
Mr. sc. Domagoj Tončinić
Mr. sc. Ivan Radman-Livaja

 

PROGRAM i SAŽECI – PROGRAM and ABSTRACTS

U okviru znanstvenoga skupa Hrvatskoga arheološkog društva u Sinju je 2006. godine prvi put organiziran tematski i pozivni kolokvij. Tema kolokvija bila je Rimska vojska u procesu romaniziranja provincije Dalmacije. Organizacija kolokvija povjerena je Domagoju Tončiniću s Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ivanu Radmanu Livaji iz Arheološkoga muzeja u Zagrebu.
Na kolokviju se nastojalo prikazati stanje istraživanja i trenutačne spoznaje o rimskoj vojsci i njezinoj ulozi u procesu romaniziranja provincije Dalmacije. Zato su se ponovno razmotrila pitanja
o povijesti rimskoga osvajanja Ilirika, o ulozi rimske vojske u gospodarstvu provincije Dalmacije, o materijalnoj i duhovnoj kulturi rimske vojske te o utjecaju naseljavanja veterana u unutrašnjosti provincije na njezinu urbanizaciju. U tome je kontekstu bilo važno predstaviti trenutačne spoznaje o najvažnijim vojnim nalazištima u provinciji Dalmaciji, prvenstveno o dvama legijskim logorima na kojima su se posljednjih nekoliko godina provodila intenzivna arheološka istraživanja (Burnum i Tilurium). Isto tako raspravljalo se o nalazištima na kojima ili nije bilo arheoloških istraživanja ili ona dosad nisu bila objavljena na zadovoljavajući način (Andetrium, Bigestae i Mogorjelo).
Osim profesora Marina Zaninovića kojemu je, između ostaloga, rimska vojska već nekoliko desetljeća predmet znanstvenoga istraživanja, u radu kolokvija sudjelovali su i drugi stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Tako su o svojim iskustvima i spoznajama iz Hrvatske izvijestili hrvatski znanstvenici Angela Babić, Luka Bekić, Kristina Džin, Miroslav Glavičić, Anita Librenjak, Željko Miletić, Mirjana Sanader i Domagoj Tončinić, iz Bosne i Hercegovine Adnan Busuladžić i Radoslav Dodig te Janka Istenič iz Slovenije i Teodora Tomašević Buck iz Švicarske.
U radu kolokvija sudjelovali su i brojni zainteresirani kolege arheolozi. Postavljena pitanja i živa diskusija pridonijeli su uspješnosti kolokvija. Naravno, najviše je zanimanja bilo za nova istraživanja legijskih logora u Burnumu i Tiluriju jer nakon dugo vremena odgovori na otvorena pitanja proizlaze iz arheoloških istraživanja, a ne temelje se samo na epigrafskim spomenicima i slučajnim nalazima.

Domagoj Tončinić (ur.),
Radovi kolokvija Rimska vojska u procesu romaniziranja provincije Dalmacije,
Sinj, 13. Listopada 2006,
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 27, Zagreb – Sinj 2011.

Miroslav Glavičić, Arheološka istraživanja amfiteatra u Burnumu = Archaeological excavations of the amphitheatre in Burnum

Luka Bekić, Andetrij, rimsko vojno uporište. Topografske odrednice = Andetrium, Roman military stronghold

Radoslav Dodig, Rimski kompleks na Gračinama. Vojni tabor ili…? = Roman complex at Gračine. Military camp or … ?

Adnan Busuladžić, Neki primjeri rimske vojne opreme iz Mogorjela = Some samples of Roman military equipment from Mogorjelo

Domagoj Tončinić, Angela Tabak, Anita Librenjak, Rimski vojni pečati u Cetinskoj krajini = Roman military stamps in the Cetina District (Cetinska krajina)

>