Jabuka – Velić

 

miljokaz

Antički miljokaz iz Velića, 3. st.

Selo Velić spominje se u arheološkoj literaturi 1921. god. kada je na njivi Krivači pronađen rimski miljokaz. Miljokaz je datiran u 236. god. u vrijeme vladavine Maksimina Tračanina (235.-238. godine). U selu Jabuka zabilježeni su nalazi srednjovjekovnih keramičkih posuda i tri komada željeznog oruđa, a 1979. god. i jednog ranosrednjovjekovnog groba. Na prostoru Krcine ograde, koji se nalazi između Jabuke i Velića, 1980. god. ustanovljen je prapovijesni suhozidni bedem (oko 200 m dužine i oko 6 m širine) s dva polukružna proširenja. Iako su do danas na ovom prostoru zabilježeni i drugi arheološki nalazi iz prapovijesnog, rimskog i srednjevjekovnog razdoblja, lokalitet na kojem je izvršen arheološki pregled ne spominje se u literaturi. Kako bi se zaštitio, lokalitet je upisan u registar kulturnih dobara pod brojem RH reg. br. Z-5709.
U veljači 2013. god. Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu započela je arheološka istraživanja na lokalitetu Jabuka-Velić.

velic-slika

Arheološko istraživanje na lokalitetu Jabuka-Velić u veljači 2013. god.

 

Orto foto istraženog objekta na kraju arheoloških istraživanja u 2018. god.

>