Iva Kaić

KAIĆ

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. do 2014. god. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2014. god. do 2018. god. bila je suradnica na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Od 2016. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05) voditelja doc. dr. sc. Domagoja Tončinića.

Sudjelovala je u osmišljavanju i provedbi aktivnosti Jump into the past with Tilurianus Crectus, Dinosaurs or saucers? Dig with archaeologists, ArchaeoLab i Archaeologists on the big screen and beyond Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje su dio projekta popularizacije znanosti Techno-Past Techno-Future: European Researchers’ Night, koordiniranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u okviru European Researcher’s Night (Marie Skłodowska-Curie Actions) 2018-2019.

Sudjelovala je u osmišljavanju i provedbi aktivnosti Rimski vojnici u Tiluriju i Arheologija u virtualnom svijetu u okviru projekta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu, financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH kroz program Popularizacija znanosti u 2018. godini.

Od listopada 2018. god. suradnica je na četverogodišnjem znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) voditeljice dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof.

Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života.

U 2018. god. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docentice. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju i rimsku gliptiku.

Iva Kaić-Biography

Iva Kaić-CV

CROSBI

>