Studentski projekti

13)

Naslov projekta: MAPIRANJE POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA TRILJSKOG PODRUČJA V

Trajanje projekta: 2022.

Sudionici: Marko Jukić, Karla Ivak, Mia Jurić, Ivona Jukičić, Laura Vranješ, Margareta Novak

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, izv. prof.

12)

Naslov projekta: KYRIKOS II – TERENSKI PREGLED GORNJEG I SREDNJEG TOKA RIJEKE KRKE

Trajanje projekta: 2022.

Sudionici: Ivo Ćevid, Indi Mujadžić, Ani Radetić, Karla Radolović, Iva Tomljenović

Mentor: dr. sc. I. Kaić, doc.

11)

Naslov projekta: MAPIRANJE POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA TRILJSKOG PODRUČJA IV

Trajanje projekta: 2021.

Sudionici: Marko Jukić, Jelena Bužanić, Karla Ivak, Santa Duvnjak, Nera Janković, Anita Mravak, Margareta Novak, Mirna Šandrić

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, izv. prof.

10)

Naslov projekta: KYRIKOS – TERENSKI PREGLED GORNJEG TOKA RIJEKE KRKE

Trajanje projekta: 2021.

Sudionici: Ivo Ćevid, Lorena Mandić, Matea Mršić, Ani Radetić, Karla Radolović, Matea Zvono

Mentor: dr. sc. I. Kaić, doc.

9)

Naslov projekta: MAPIRANJE POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA TRILJSKOG PODRUČJA III

Trajanje projekta: 2020.

Sudionici: Karla Ivak, Marko Jukić, Lucija Prusac, Jelena Šekrst

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, izv. prof.

8)

Naslov projekta: TERENSKI PREGLED NA ZAPADNIM OBRONCIMA MEDVEDNICE NA POTEZU BIZEK-JAGODIŠĆE

Trajanje projekta: 2019.

Sudionici: Nina Bon, Lovre Katić, Tomislav Kiš, Nikolina Sever, Ivan Žolek

Mentor: dr. sc. M. Vukov, poslijedoktorandica

7)

Naslov projekta: MAPIRANJE POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA TRILJSKOG PODRUČJA II

Trajanje projekta: 2019.

Sudionici: Karla Ivak, Marko Jukić, Lucija Prusac, Jelena Šekrst

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, izv. prof.

6)

Naslov projekta: REVIZIJA DOKUMENTACIJE I ARHEOLOŠKIH OSTATAKA KASNOANTIČKOG OBJEKTA U OSTRVICI KRAJ GATA

Trajanje projekta: 2017.

Sudionici: Tina Bertetić, Tihana Kucijan, Filip Medar, Lucija Prusac (studenti preddiplomskog studija)

Mentor: dr. sc. V. Matijević, poslijedoktorandica

5)

Naslov projekta: MAPIRANJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA VELIĆ U KONTEKSTU POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA

Trajanje projekta: 2017.

Sudionici: Domagoj Bužanić, Jelena Šekrst, Karla Ivak, Ivan Vidović, Blaž Glavinić (studenti preddiplomskog i diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

4)

Naslov projekta: IZRADA 3D MODELA RANOKRŠĆANSKOG NALAZIŠTA VELIĆ

Trajanje projekta: 2016.

Sudionici: Domagoj Bužanić, Jelena Šekrst, Karla Ivak, Ivan Vidović, Blaž Glavinić (studenti preddiplomskog i diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

3)

Naslov projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2015.

Sudionici: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

2)

Naslov projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2014.

Sudionici: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

1)

Naslov projekta: BAŠTINA SE PREDAJE, A NE PRODAJE

Trajanje projekta: rujan 2014.

Sudionici: Ivana Kunac i Blaž Glavinić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. Z. Šimić-Kanaet, v. asist.

>