Studentski projekti

6)

Naslov projekta: REVIZIJA DOKUMENTACIJE I ARHEOLOŠKIH OSTATAKA KASNOANTIČKOG OBJEKTA U OSTRVICI KRAJ GATA

Trajanje projekta: 2017.

Sudionici: Tina Bertetić, Tihana Kucijan, Filip Medar, Lucija Prusac (studenti preddiplomskog studija)

Mentor: dr. sc. V. Matijević, poslijedoktorandica

5)

Naslov projekta: MAPIRANJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA VELIĆ U KONTEKSTU POVIJESNIH CESTOVNIH KOMUNIKACIJA

Trajanje projekta: 2017.

Sudionici: Domagoj Bužanić, Jelena Šekrst, Karla Ivak, Ivan Vidović, Blaž Glavinić (studenti preddiplomskog i diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

4)

Naslov projekta: IZRADA 3D MODELA RANOKRŠĆANSKOG NALAZIŠTA VELIĆ

Trajanje projekta: 2016.

Sudionici: Domagoj Bužanić, Jelena Šekrst, Karla Ivak, Ivan Vidović, Blaž Glavinić (studenti preddiplomskog i diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

3)

Naslov projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2015.

Sudionici: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

2)

Naslov projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2014.

Sudionici: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

1)

Naslov projekta: BAŠTINA SE PREDAJE, A NE PRODAJE

Trajanje projekta: rujan 2014.

Sudionici: Ivana Kunac i Blaž Glavinić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. Z. Šimić-Kanaet, v. asist.

>