Diplomski radovi za stjecanje titule magistar / magistra arheologije

Vinka Bubić, Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima iz Arheološkog muzeja – Split, mentorica Mirjana Sanader, 2010.

Filip Matijević, Rimske toplice u Hrvatskoj, mentorica Helena Tomas, 2010.

Iva Stojević, Nalazi s podmorskog arheološkog istraživanja Ortople 2009. godine, mentorica Mirjana Sanader, 2011.

Ozren Novaković, Komparativna analiza rimskih tarionika iz Osijeka i Siska, mentorica Mirjana Sanader, 2011.

Hrvoje Martinolić, Limes u Hrvatskoj, mentorica Mirjana Sanader, 2011.

Edin Muftić, Maksencije – život i djelo, mentorica Mirjana Sanader, 2012.

Anabela Barić, Uloga stakla u gospodarstvu rimskih provincija, mentorica Mirjana Sanader, 2012.

Ana Grbeša, Ikonografija Djevice Marije u ranokršćanskoj umjetnosti od 3. do 6. stoljeća, mentorica Mirjana Sanader, 2012.

Anamarija Špek, Dvojne crkve u Hrvatskoj, mentorica Mirjana Sanader, 2012.

Aneta Vežnaver, Ženska božanstva u Istri, mentorica Marina Milićević-Bradač, 2012.

Josip Parat, Distribucija mramora na Sredozemlju tijekom rimskog ranocarskog razdoblja, mentorica Marina Milićević-Bradač, 2012.

Matija Marić, Konzervacija rimske arhitekture u Hrvatskoj, mentor Aleksandar Durman, 2012.

Petra Nikšić, Rimska konjska oprema, mentor Domagoj Tončinić, 2012.

Pavel Vrbanc, Cohors VIII. voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije, mentor Domagoj Tončinić, 2012.

Lovorka Lučić, Antički natpisi iz Aqua Iasae, mentor Domagoj Tončinić, komentor Neven Jovanović, 2012.

Luka Maljić, Amfore pličine Lučnjak kod Korčule, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2012.

Dora Vukčević, Nalazi rimskog keramičkog posuđa iz Ludbrega, mentor Zrinka Šimić-Kanaet, 2012.

Mirna Vukov, Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu, mentor Domagoj Tončinić, 2014.

Tomislav Franić, Keramički materijal iz sloja SJ 252 na lokalitetu Sv. Kvirin u Sisku, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2014.

Kristina Brkić, Glatka terra sigillata s lokaliteta Trg bana Josipa Jelačića u Osijeku, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, komentor Tino Leleković, 2014.

Vladimir Kusik, Rimske vojne postrojbe na dunavskom limesu u Hrvatskoj, mentor Domagoj Tončinić, 2015.

Jelena Beželj, Publije Kornelije Dolabela, mentor Dino Demicheli, 2015.

Ivana Kotromanović, Prikaz Kristovih čuda u ranokršćanskoj umjetnosti, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2015.

Željka Grgurić, Prikazi žena na etruščanskim urnama i sarkofazima, mentorica Iva Kaić, 2016.

Nikolina Kordić, Prstenje od 4. do 6. stoljeća na prostoru Hrvatske, mentorica Iva Kaić, 2016.

Jurica Triplat, Razvoj obavještajnih sustava i službi u Rimu, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Martina Kiš, Sličnosti i razlike prikaza životinja na ranokršćanskim podnim mozaicima Akvileje i Herakleje Lincestis, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Ivana Kunac, Potravlje u antičkom razdoblju, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2016.

Andrea Idžaković, Nezakcij u antici, mentorica Iva Kaić, 2016.

Emilia Giacometti, Prerada maslina u antici, mentorica Iva Kaić, 2017.

Dora Šimić, Istraživanja u Kominu 1982.-1984., mentor Domagoj Tončinić, 2017.

Valentina Maloča, Parentium – antički grad i spomenici, mentorica Iva Kaić, 2017.

Ivana Mlinarić, Starogradsko polje na Hvaru: arheološka istraživanja i problem konzerviranja i prezentiranja kulturnog krajolika, mentori Marko Špikić (PUM) i Iva Kaić, 2017.

Vesna Matić, Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu, mentorica Vinka Matijević, 2018.

Domagoj Bužanić, Kasnoantička konjanička oprema, mentor Domagoj Tončinić, 2018.

Ivan Vidović, Rimske osteoteke s područja Livanjskog i Duvanjskog polja, mentor Domagoj Tončinić, 2018.

Darija Dunjko, Prikazi donatora na crkvama u Italiji i X. regiji, mentorica Mirjana Sanader, 2018.

Antonio Manhard, Poganski motivi u ranokršćanskoj umjetnosti katakomba, mentorica Iva Kaić, 2018.

Natalija Šagud, Ranokršćanske freske u Pečuhu, mentorica Mirjana Sanader, 2019.

Ana Debogović, Izabrane teme magijskih gema u antici s osvrtom na primjerima iz Hrvatske, mentorica Iva Kaić, 2019.

Ines Buljubašić, Osteološka analiza životinjskih ostataka iz Tilurija, mentor Siniša Radović, komentor Domagoj Tončinić, 2020.

David Fudurić, Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva, mentor Domagoj Tončinić, komentorica Ana Azinović Bebek, 2020.

Izabela Andrašić, Rimska stolna keramika s nalazišta Sveti Martin na Muri (Halicanum) – istraživanja od 2015. do 2018. godine, mentorica Iva Kaić, komentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2020.

Luce Šarić, Prikazi žena i djece na fajumskim portretima, mentorica Mirna Vukov, 2020.

Tina Bertetić, Magijske lutke u antici, mentorica Iva Kaić, 2020.

Jelena Šekrst, Crveni porfir – simbolika i moć carskog kamena, mentorica Vinka Matijević, 2020.

Ante Purušić, Ranokršćanska topografija Šibensko-kninske županije, mentor Domagoj Tončinić, 2020.

Matea Anđelović, Rimske putne postaje na području sjeverne Hrvatske u kasnoantičkim itinerarima, mentorica Vinka Matijević, 2021.

>