Doktorski radovi

Marin Zaninović, Delmati i njihova uloga u antičkom Iliriku, doktorska disertacija, mentor Duje Rendić Miočević, 1965.

Aleksandra Faber, Problemi tipologije antičkih naselja na području naše zemlje, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1965.

Branka Vikić-Belančić, Rimska keramička proizvodnja na području Save i Drave 1.-4. st. s osobitim obzirom na proizvodnju glinenih svjetiljki, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1967.

Petar Selem, Egipatski kultovi i njihovi spomenici u rimskom Iliriku, doktorska disertacija, 1970.

Zef Mirdita, Dardanci i Dardanija u antici, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1972.

Igor Fisković, Uloga ranokršćanskih sjedišta u prostornom uređenju otoka Brača i Šolte, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1975.

Nenad Cambi, Sarkofazi na istočnoj Jadranskoj obali (3.-7. st. n.e.), doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1975.

Dasen Vrsalović, Arheološka istraživanja u podmorju istočnog Jadrana, mentor Marin Zaninović, 1980.

Zdenko Brusić, Import helenističke i rimske reljefne keramike na teritoriji Liburnije, mentor Marin Zaninović, 1981.

Veljko Paškvalin, Sepulkralni spomenici rimskog doba s područja Bosne i Hercegovine, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1984.

Vera Bitrakova-Grozdanova, Spomenici helenističkog razdoblja na tlu Makedonije, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1984.

Mithad Kozličić, Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu istraživanja antičkih geografskih djela, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1988.

Bruna Kuntić-Makvić, Antička povijest u djelu De regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića Trogiranina – prikaz o najstarijim vlastima nad Jadranom u funkciji tumačenja povijesti kasnijih razdoblja, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1988.

Emilio Marin, Civitas splendida Salona – geneza, profil i transformacija ranokršćanske Salone, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1990.

Branka Migotti, Ranokršćanska topografija na području između Zrmanje i Cetine, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1992.

Jasna Jeličić-Radonić, Ranokršćanski kompleks u Gatima kod Omiša u kontekstu bizantske arhitekture, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1992.

Vlasta Begović, Antička arhitektura na otoku Brijunu, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1993.

Robert Matijašić, Gospodarska povijest Istre u antici: arheološki ostaci kaoi zvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. st. pr. Kr. – III. st. posl. Kr.), doktorska disertacija, 1993.

Zoran Gregl, Nekropole ranocarskog razdoblja u hrvatskom djelu provincije Pannonia Superior, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović,1995.

Alka Starac, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1995.

Exhlale Dobruna-Salihu, Dekorativna i figuralna plastika u rimskoj Dardaniji, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1995.

Goran Jakovljević, Arheološki, antropološki i povijesni pokazatelji kvalitete života srednjovjekovne populacije sjeverozapadne Hrvatske, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1996.

Mario Jurišić, Antički promet na Jadranu tijekom 1. i 2. stoljeća, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1997.

Tome Janakievski, Antička kazališta i spomenici u Republici Makedoniji, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1997.

Ivana Iskra Janošić, Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1998.

Mirja Jarak, Italski elementi u ranom kršćanstvu Dalmacije prema arheološkim i literarnim izvorima, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1998.

Marko Frelih, Longaticum – Logatec, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović,1999.

Vesna Girardi Jurkić, Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 1999.

Goranka Lipovac-Vrkljan, Posebnosti tipologije i ikonografije mitraičkih reljefa rimske Dalmacije, doktorska disertacija, mentor Petar Selem, 2001.

Alka Domić Kunić, Plinijeva geografija i etnografija Ilirika s osobitim obzirom na panonski dio iliričkog prostora, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 2003.

Siniša Bilić Dujmušić, Oktavijanova kampanja protiv Delmata 34.-33. god. pr. Kr., doktorska disertacija, mentor Slobodan Čače, 2004.

Ljubica Perinić, Podrijetlo i narav kulta boga Silvana u rimskim provincijama Dalmaciji i Panoniji, doktorska disertacija, mentorica Branka Migotti, 2008.

Adnan Busuladžić, Rimske vile u Bosni i Hercegovini, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, komentor Nenad Cambi, 2008.

Domagoj Tončinić, Arhitektura rimskih legijskih logora, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2009.

Kristina Jelinčić, Rimska keramika lokalne proizvodnje na području hrvatskog dijela Rimske provincije Gornje Panonije, doktorska disertacija, mentor Zoran Gregl, 2009.

Hermine Göricke-Lukić, Nekropole rimskodobne Murse, doktorska disertacija, mentor Marin Zaninović, 2009.

Zrinka Šimić-Kanaet, Klasifikacija, kronologija i porijeklo rimske keramike iz Tilurija u rimskoj provinciji Dalmaciji, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2009.

Tino Leleković, Antičke nekropole Siscije i Murse, doktorska disertacija, mentorica Branka Migotti, 2011.

Ivana Ožanić Roguljić, Klasifikacija i tipologija keramike s lokaliteta Crikvenica – Igralište – proizvodi keramičarske radionice Seksta Metilija Maksima, doktorska disertacija, mentorica Goranka Lipovac Vrkljan, 2012.

Tomislav Šeparović, Optjecaj novca u sjevernoj Dalmaciji od 5. stoljeća prije Krista do 1102. godine, doktorska disertacija, mentor Peter Kos, 2012.

Domagoj Perkić, Antičke nekropole u speleološkim objektima u kontekstu ostalih antičkih nalazišta na području Korduna, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2012.

Jakov Vučić, Topografija Naronitanske biskupije, doktorska disertacija, mentorica Branka Migotti, 2012.

Iva Kaić, Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2013.

Tatjana Lolić, Urbanizam antičke Siscije na temelju analize i interpretacije povijesne i moderne interpretacije, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2014.

Mia Leljak, Rimsko staklo s područja hrvatskog dijela provincije Panonije,  mentorica Branka Migotti, komentorica Irena Lazar, 2015.

Marina Ugarković, Pogrebni običaji grčke Isse na temelju arheoloških iskopavanja nekropole na položaju Vlaška njiva u Visu, doktorska disertacija, mentor Branko Kirigin, 2015.

Hrvoje Manenica, Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata, doktorska disertacija, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Vinka Bubić, Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Zrinka Buljević, Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Sanja Ivčević,  Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine, mentorica Mirjana Sanader, 2016.

Marina Kovač, Tipologija i tehnologija izrade rimskih koštanih predmeta na području Donje Panonije na primjeru nalaza iz Murse, mentorica Mirjana Sanader, 2017.

Igor Vukmanić, Dunavski limes u Hrvatskoj, mentorica Mirjana Sanader, 2017.

Mirna Vukov, Između tradicije i modifikacije. Rimski zavjetni žrtvenici kao pokazatelji razvoja gospodarstva i društva u provincijama, mentorica Mirjana Sanader, 2018.

Nikolina Uroda, Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji – od njihovih početaka do 12. stoljeća, mentor Nenad Cambi, 2019.

Doktorske disertacije u izradi

Hana Ivezić, Društveni i povijesni razvoj Siscije kroz prizmu kamenih spomenika.

Jelena Jovanović, U naručju Tanata: antička isejska nekropola Martvilo u svjetlu arheoloških istraživanja od 1976. do 1985. godine.

Miroslav Nađ, Optjecaj novca na području Gornje Panonije južno od rijeke Mure i Drave od 193. godine do kraja Zapadnog Rimskog carstva, mentor Ivan Mirnik.

Joško Zaninović, MILITARIA BURNENSIA – Nalazi rimske vojne opreme iz Burnuma tijekom arheoloških istraživanja od 2003. do 2016. godine, mentorica Mirjana Sanader.

Doktorski studij – doktorandi

Anja Bertol

Domagoj Bužanić

Vesna Matić

Filip Perković

Nera Šegvić

Jurica Triplat

>