Suradnici

Tajništvo:

Željka Vukelić, dipl. etnol. i polon. (tajnica)
radno vrijeme: 8:00 – 15:00
e-mail: zvukelic@ffzg.hr
tel.  00 385 1 6060 777
fax. 00 385 1 6156 879

Terenska nastava:

ina

dr. sc. Ina Miloglav, viši asistent-znanstveni suradnik, Katedra za arheometriju i metodologiju
e-mail: imilogla@ffzg.hr
tel. 00 385 1 6060 775

 

martina

Martina Rončević, dipl. arheologinja, dokumentaristica Odsjeka za arheologiju
e-mail: mroncevi@ffzg.hr
tel. 00 385 1 6060 775

 

Ana

dr. sc. Ana Pavlović, viši asistent, Katedra za klasičnu arheologiju
e-mail: apavlovi3@ffzg.hr
tel. 00 385 1 6060 783

 

Doktorand:

mag. archaeol. Domagoj Bužanić, stručni suradnik
e-mail: dbuzanic@ffzg.hr
tel. 00 385 1 6060 785

>