POANTA (HRZZ)

Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05)

Arheološka struka svakodnevno se susreće s problemom hrvatskog strukovnog nazivlja. Do danas u Hrvatskoj nije izrađen cjeloviti arheološki terminološki rječnik, koji bi obuhvatio sva arheološka razdoblja i sve aspekte arheološke struke. Ipak, značajni korak u pokušaju rješavanja tog problema je učinjen. Naime, Hrvatska zaklada za znanost provodi financiranje projekta Struna s ciljem izrade baze podataka hrvatskog strukovnog nazivlja. U sklopu toga projekta do sada je realiziran i objavljen „Pojmovnik kamenoga doba“ (autori Ivor Karavanić et al.), koji donosi arheološki terminološki rječnik za kameno doba.

Projekt Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA ima za cilj nastavak toga pojmovnika kroz izgradnju hrvatskog strukovnog nazivlja za antičku arheologiju. Voditelj projekta je doc. dr. sc. Domagoja Tončinića, a suradnici su red. prof. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, stručna suradnica dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, muzejski savjetnik dr. sc. Tomislav Šeparović, v. asist. dr. sc. Iva Kaić, muzejska savjetnica dr. sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica dr. sc. Sanja Ivčević, asistentica dr. sc. Vinka Bubić te suradnice iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Ivana Brač i dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, od 1. rujna 2016. do 28. veljače 2018. god.

Projekt predviđa terminološku obradu oko 1500 temeljnih pojmova iz antičke arheologije. Suradnici arheolozi zajedno sa suradnikom-terminologom obradit će pojmove prema područjima unutar grane antičke arheologije. Provedba projekta važna je za usustavljivanje hrvatskog strukovnog nazivlja antičke arheologije, čime će projekt doprinijeti uspostavi norme za stručnu terminologiju antičke arheologije. Javna dostupnost pojmova u bazi Struna omogućit će da ti pojmovi uđu u struku i počnu se aktivno koristiti, čime će se omogućiti željeno usustavljivanje. Izradom pojmovnika antičke arheologije po prvi puta će se omogućiti uspostavljanje norme u hrvatskoj stručnoj terminologiji za granu antičke arheologije. Upotreba pojmovnika omogućit će stručnjacima i znanstvenicima koji proučavaju antičku arheologiju, kao i srodne struke, korištenje ujednačene terminologije. Time će se omogućiti standardizacija stručne terminologije, a ujedno će se i potaknuti korištenje hrvatskog nazivlja u stručnoj arheološkoj literaturi umjesto učestalog korištenja tuđica. Ovaj će pojmovnik osobito koristiti nastavnicima i studentima antičke arheologije, kao i stručnjacima i studentima arheologiji srodnih struka.

AKTIVNOSTI

  1. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 07.09.2016. održano je inicijalno predstavljanje projekta kako bi se stručna i akademska zajednica upoznala s temom i ciljevima projekta.
  2. doc. dr. sc. Domagoj Tončinić i suradnici 05.10.2016. god. predstavili su projekt Hrvatske zaklade za znanost “Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkog razdoblja – POANTA” na skupu Hrvatskog arheološkog društva Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije i okolnih krajeva, Bjelovar, 3.-7.10.2016.
  3. Na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 17.10.2016. u sklopu projekta održana je Prva terminološka radionica s temama “Uvod u terminologiju”, “Ontologija i pojmovni sustav”,  “Odnos leksikologije i terminologije, te leksikografije i terminografije” i “Javno pretraživanje Strune, konzultiranje terminoloških i ostalih resursa”. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  4. U sklopu usavršavanja članova projekta  suradnici na projektu prisustvovali su međunarodnoj konferenciji vezanoj uz stručnu terminologiju “The 4th International Translation Technology Terminology Conference (TTT), Portorož 2016” koja se održala u Portorožu 20. i 21.10.2016.
  5. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14.11.2016. u sklopu projekta održani su radni sastanak voditelja i suradnika na projektu te Druga terminološka radionica s temom “Terminološka definicija”, koju su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  6. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27.02.2017. u sklopu projekta održani su radni sastanak voditelja i suradnika na projektu te Treća terminološka radionica  s temom „Načela odabira i tvorbe naziva“, koju su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  7. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 27.02.2017. god. okrugli stol Stručna terminologija antičke arheologije, na kojem se raspravljalo o problematici hrvatskog strukovnog nazivlja u antičkoj arheologiji.
  8. U Arheološkom muzeju Split održan je 03.07.2017. god. radni sastanak voditelja i članova projekta.
  9. Na znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti, Kaštela, o2.-06. listopada 2017.  u srijedu, 04. listopada 2017. god. održano je predstavljanje projekta i tekućih rezultata proizašlih iz njega. Tom je prigodom održan i  radni sastanak voditelja i suradnika na projektu.
  10.  Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 17.11.2017. u sklopu projekta održani su radni sastanak voditelja i suradnika na projektu te  Četvrta terminološka radionica, koju su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

 

Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

>