Magistarski radovi

Vera Bitrakova, Starokršćanski crkveni objekti u ohridskom regionu, magistarski rad, mentor ?, 19[??].

Enver Imamović, Antičko rudarstvo i zanatstvo Bosne, magistarski rad, mentor ?, 1970.

Remzija Alagić-Koščević, Antičke fibule s područja Siska i problem domaćih radionica, magistarski rad, mentor ?, 1975.

Exhlale Dobruna, Antički sepulkralni spomenici južne Iliride (tipologija i razvoj), magistarski rad, mentor ?, 1975.

Emilio Marin, Rimska sakralna arhitektura na istočnoj obali Jadrana, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1977.

Marija Buzov, Antički i ranokršćanski mozaici s natpisom na istočnom Jadranu (u Istri i Dalmaciji), magistarski rad, mentor ?, 1980.

Zlatko Virc, Građevna aktivnost i munificijencije na području južne Panonije, magistarski rad, mentor ?, 1981.

Jasna Jeličić, Narteks u ranokršćanskoj arhitekturi na području istočnog Jadrana, magistarski rad, mentor ?, 1981.

Mithad Kozličić, Historijska geografija istočne obale Jadrana u svjetlu kartografskih istraživanja Ptolomejeve Geografije, magistarski rad, mentor Mate Suić, 1984.

Marina Milićević, Rimski kalendar s posebnim obzirom na njegovu epigrafsku, izvornu, građu, magistarski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1984.

Robert Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća, magistarski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1985.

Marija Kolega, Rimska portretna plastika u Arheološkom muzeju u Zadru, magistarski rad, mentor ?, 1986.

Naser Ferri, Društveno-ekonomski status oslobođenika u Gornjoj Meziji, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1986.

Snježana Vasilj, Helenistički elementi na području Daorsa, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1986.

Alka Domić Kunić, Iliri u rimskim vojničkim diplomama i natpisima, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1987.

Željko Miletić, Topografija salonitanskih nekropola, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Jadranka Neralić, Epigrafika u djelima pisaca hrvatske povijesti, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Mirza Hasan Ćeman, Rimska vojnička topografija i epigrafija područja između rijeka Krke i Neretve, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Čedomir Popović, Antička naselja uz komunikaciju Epidaurum–Narona, magistarski rad, mentor ?, 1989.

Leonida Kovač, Nezakcijski kult: simboličke forme i njihove transformacije od 6. st. pr.n.e. do 6. st.n.e., magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1990.

Mirja Jarak, Ranokršćanske općine u urbanim središtima jugoslavenskog dijela Panonije, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1990.

Ante Škegro, Antička ekonomika u Bosni i Hercegovini (na osnovi epigrafskih izvora), magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1990.

Danko Zelić, Prostorna organizacija otoka Krka u antici, magistarski rad, mentor Igor Fisković, 1992.

Ivanka Ribarević, Tipološka klasifikacija ranokršćanskih bazilika u Hercegovini, magistarski rad, mentor ?, 1992.

Tajana Sekelj, Srednjovjekovna nalazišta sjeverne Hrvatske: stanje istraživanja i statistika srednjovjekovnih lokaliteta kontinentalnog dijela Republike Hrvatske do 1991. godine, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1992.

Srđana Schoenauer, Analiza odjevnih predmeta i nakita na antičkim spomenicima u Dalmaciji, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 1993.

Branko Matulić, Salonitanska radionica mozaika, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Miroslav Glavičić, Antička Senija. Spomenici i topografija, magistarska radnja, mentor Marin Zaninović, 1994.

Dražen Maršić, Antički Epetij, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 1995.

Hermine Goericke-Lukić, Istočna nekropola rimske Murse, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1996.

Tomislav Šeparović, Dekurioni i gradska vijeća u rimskoj provinciji Dalmaciji, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1996.

Kornelija A. Giunio, Tipologija rimskih hramova carskog doba i njihov odraz na istočnoj obali Jadrana, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 1997.

Goranka Lipovac Vrkljan, Arheološke potvrde mitraičke religije na prostoru rimske provincije Dalmacije: pitanje kontinuiteta, magistarski rad, mentor Petar Selem, 1997.

Goran Jakovljević, Rača i župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Rači u svjetlu povijesnih i arheoloških istraživanja, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Sanja Ivčević, Antičke fibule iz Salone, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Željko Krnčević, Srednjovjekovna arheološka topografija na području Županije šibenske, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Vladimir Posavec, Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota, magistarski rad, mentor Bruna Kuntić-Makvić, 1998.

Mladen Tomorad, Egipatske starine u hrvatskim povijesnim znanostima, magistarski rad, mentor Petar Selem, 1998.

Zrinka Buljević, Rimski stakleni balzamariji iz Salone. Stara zbirka Arheološkog muzeja, magistarska radnja, mentor Mirjana Sanader, 1999.

Magda Zorić, Rano kršćanstvo na širem području grada Šibenika, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2001.

Bartul Šiljeg, Vojna arhitektura Justinijanovog doba na sjevernom Hrvatskom primorju, magistarski rad, mentor Željko Tomičić, 2001.

Sanja Božek, Srednjovjekovna groblja na Makarskom primorju, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 2001.

Siniša Bilić Dujmušić, Ratne operacije u provinciji Ilirik 49.-47.g.pr. Krista, magistarski rad, mentor Slobodan Čače, 2001.

Luka Bekić, Ilirski i rimski Andetrij, magistarski rad, mentor Mirjana Sanader, 2002.

Ana Kilić-Matić, Rimske villae rusticae na istočnoj jadranskoj obali, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2002.

Zoran Wiewegh, Jugoistočna nekropola Siscije, magistarski rad, mentor Zoran Gregl, 2003.

Ljubica Perinić, Vojnički kultovi na području Hrvatske (rimska provincija Dalmacija i južna Panonija), magistarski rad, mentor Branka Migotti, 2003.

Martina Blečić, Autohtona kultura riječke regije do rimskodobne peregrinske Tarsatike, magistarski rad, mentor ?, 2003.

Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, magistarski rad, mentor Mirjana Sanader, 2004.

Salmedin Mesihović, Problem kulturne i etničke zajednice Autarijata, magistarski rad, mentor Aleksandar Stipčević, 2004.

Adnan Busuladžić, Antičke svjetiljke iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 2004.

Tonči Borovac, Starokršćanske freske i žbuke u prostoru od Zadra do Dubrovnika – poznavanje i očuvanje, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2004.

Ivana Ožanić, Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca, magistarski rad, mentor Ivana Iskra Janošić, 2004.

Dubravka Zaninović, Rimske svjetiljke iz Siska: iz fundusa Gradskog muzeja Sisak, magistarski rad, mentor Marin Zaninović, 2005.

Kristina Jelinčić, Tipologija rustičnih vila na otoku Braču, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2005.

Kristina Džin, Rimska opekarsko-keramičarska središta u Istri, magistarski rad, mentor Mirjana Sanader, 2005.

Nikolina Uroda, Biograd i njegova okolica u antici na temelju neobjavljenog arheološkog materijala, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2005.

Tino Leleković, Reljefna terra sigillata s područja grada Vinkovaca, magistarski rad, mentor Janka Istenič, 2007.

Radoslav Dodig, Ljubuški kraj u antičko doba, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2006.

Boris Čargo, Martvilo – zapadna nekropola Isse, magistarski rad, mentor Nenad Cambi, 2009.

Katarina Gugo Rumštajn, Ostaci antičke i srednjovjekovne arhitekture na kninskom području, magistarski rad, mentor ?, ?

>