Domagoj Tončinić

2. DSC_2072

Domagoj Tončinić rođen je 6.7.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Frankfurtu na Majni i u Zagrebu, a realnu gimnaziju u Beču. Na Sveučilištu u Beču upisao je klasičnu arheologiju i povijest te je potom studij arheologije i povijesti nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2000. diplomirao je s temom Naseljavanje zagrebačkog prostora od pretpovijesti do osnivanja biskupije 1094. godine te je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao poslijediplomski studij arheologije. Godine 2004. magistrirao je s temom Spomenici VII. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji. Godine 2009. doktorirao je s temom Arhitektura rimskih legijskih logora.

Od 2001. do 2013. god. zaposlen je kao znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. Mirjane Sanader Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130660), Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130460) i Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777).

2013. god. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Od 2014. do 2018. god. suradnik je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era</em>” koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2016. god. voditelj je projekta Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05).

Od 2016. do 2017. god. voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji (Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta Rrepublike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije) zajedno s dr. sc. Miomirom Koraćem, ravnateljem Arheološkog instituta u Beogradu.

2018. god. sudjelovao je u provedbi aktivnosti Jump into the past with Tilurianus Crectus, Dinosaurs or saucers? Dig with archaeologists, ArchaeoLab i Archaeologists on the big screen and beyond Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje su dio projekta popularizacije znanosti Techno-Past Techno-Future: European Researchers’ Night, koordiniranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u okviru European Researcher’s Night (Marie Skłodowska-Curie Actions) 2018-2019.

2018. god. sudjelovao je u provedbi aktivnosti Rimski vojnici u Tiluriju i Arheologija u virtualnom svijetu u okviru projekta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu, financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH kroz program Popularizacija znanosti u 2018. godini.

Od listopada 2018. god. suradnik je na četverogodišnjem znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) voditeljice dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof.

2019. god. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Od listopada 2019. god. voditelj je etverogodišnjeg znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom)

Održava nastavu iz antičke provincijalne arheologije na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Kao mentor sudjeluje u Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije te je kao predavač uključen u kolegije Stanje istraživanja u povijesti umjetnosti, arheologiji, etnologiji i antropologiji na Poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti. Područje njegovog znanstvenog djelovanja je antička provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.

Domagoj Tončinić – CV

Radovi (potpuna bibliografija)

CROSBI

Znanstvena bibliografija Filozofskog fakulteta

>