AdriaRom (HRZZ)

Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana

Voditeljica: Mirjana Sanader

Zamjenik voditeljice: Domagoj Tončinić

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju

Naziv projekta: Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom)

Trajanje projekta: listopad 2018.- listopad 2022.

Sažetak:

Nakon uspjeha u Prvom punskom ratu, Rimljani su se zainteresirali za područje Grčke i Makedonije te su stoga počeli tražiti odgovarajuće prometne pravce prema tim teritorijima. Uz morski, jedini kopneni put vodio je duž istočne jadranske obale nastanjene narodima koje su Rimljani nazivali Ilirima. Rimsko osvajanje tog područja trajalo je od Prvog ilirskog rata 229. god. pr. Kr. do 9. god. po. Kr. Kako bi osigurali osvojeni teritorij između kolonija Jadera i Salone, gdje su se već smjestili prvi rimski imigranti, Rimljani su sagradili dva legijska logora i nekoliko kastela. U znanstvenoj literaturi taj je obrambeni sustav lakonski nazivan Delmatski limes, što je uzrokovalo trajnu znanstvenu raspravu. Međutim, zbog nedostatka arheoloških istraživanja koja bi podržala raspravu, još treba dovršiti sveobuhvatni pregled konteksta i značenja gore spomenute izgradnje. Namjera AdriaRom projekta jest istraživanje linije logora i kastela na tzv. Delmatskom limesu kako bi se pokazalo je li ta linija bila granica ili ne. Slijedom toga projekt bi pokušao pokazati koliku je ulogu ta granica imala u zaštiti rimskih imigranata i njihovih ekonomskih interesa. Pritom će projekt AdriaRom koristiti metodološki pristup temeljen na kombinaciji triju metoda: primjeni nedestruktivnih arheoloških istraživanja, ciljanih arheoloških iskopavanja i analizi arheoloških nalaza. Naime, ako su navedene građevne konstrukcije uistinu bile u funkciji obrane pogranične zone, to bi impliciralo da je tzv. Delmatski lime bio jedan od najranijih rimskodobnih obrambenih sustava. Ishodi predloženog projekta AdriaRom omogućit će bolje razumijevanje i potaknuti daljnje rasprave o razvoju rimskih granica, sigurnosnim i imigracijskim politikama u pograničnim zonama duž istočne obale Jadrana, kao i u rimskom svijetu općenito.

 

HRZZlogojpg

Project funded by Croatian Science Foundation

(HRZZ-IP-2018-01-4934)

>