Mirjana Sanader

Prof. dr. Mirjana Sanader rođena je u Splitu, gdje je i maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Godine 1975. upisala je studij Klasične arheologije na Institut für klassische Archäologie der Universität Leopold Franzes u Innsbrucku (Austrija), na kojemu je 1983. g. promovirana obranivši doktorsku tezu Kerberos in der Antike. Godine 1993. započinje akademsku karijeru na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996.  napredovala je u zvanje docenta, a 1999. g. postaje izvanredni profesor. Godine 2000. postaje predstojnica Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, a od 2002. g. je redoviti profesor. Od 2002. do 2005. godine obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za arheologiju. Zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju stekla je 2008. godine. Od veljače 2014. god. do umirovljenja predstojnica je Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Od 1996. do 2005. god. je djelovala kao urednica znanstvenog časopisa Opuscula Archaeologica (ISSN 0473-0992). Od 2003. godine do umirovljenja bila je glavna urednica serije Dissertationes et Monographiae Arheološkog Zavoda Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Godine 1996. vodila je međunarodni znanstveni projekt Starogrčka koroplastika proveden u suradnji sa znanstvenim laboratorijem Državnih muzeja iz Berlina – Rathgen Forschungslabor – Staatliche Museen Berlin.

Od 1997. do 2013. god. vodila je znanstveno-istraživačke projekte Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130660), Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (0130460) i Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777).

Od 2014. do 2019. god. vodila je znanstveno-istraživački projektBetween the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era financiran od Hrvatske zaklade za znanost.

Od 2016. do 2017. god. bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05), voditelja izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića.

Od 2017. god. suradnica je na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike, voditeljice dr. sc. Helene Tomas, izv. prof.

Od 2018. god. do umirovljenja bila je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (projekt br. 4934).

Sudjelovala je u osmišljavanju, prijavi i koordinaciji aktivnosti Jump into the past with Tilurianus Crectus, Dinosaurs or saucers? Dig with archaeologists, ArchaeoLab i Archaeologists on the big screen and beyond Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje su dio projekta popularizacije znanosti Techno-Past Techno-Future: European Researchers’ Night, kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u okviru European Researcher’s Night (Marie Skłodowska-Curie Actions) 2018-2019.

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju od 1997. g. do danas vodi sustavna arheološka iskopavanja rimskog vojnog logora Tilurium na lokalitetu Gardun kod Trilja.

Od početka akademske karijere prof. dr. Mirjana Sanader održava znanstvenu internacionalnu komunikaciju. Bila je pozvana na 23 internacionalna skupa, kolokvija i radionice na kojima je održala predavanja koja su i objavljena. Godine 2006. bila je Patron of the UNESCO – Upper German-Raetian Limes Charter Presentation Ceremony u Aalen, Germany. Organizirala je tri međunarodna kongresa: 1. VIII. međunarodni kolokvij o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva (VIIIth International Colloquium on Roman Provincial Art), održan u Zagrebu od 5. do 8. svibnja 2003. 2.; XVII. kongres o rimskoj vojnoj opremi (XVIIth ROMEC – Roman Military Equipment Conference), održan u Zagrebu od 24. do 27. svibnja 2010. 3. The Century of the Brave. Archaeology of the Roman Conquest and indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs, International Conference,  održan u Zagrebu od 22. do 26. rujna 2014.

Sudjelovala je i sudjeluje u radu različitih znanstvenih tijela. Od 1997. do 2000. god. bila je član Croatian Commission for UNESCO, Committee for Social and Human Sciences. Godine 2003. bila je član Scientific Committee of The XIXth International Congress Of Roman Frontier Studies. Od 2003. god. do danas  član je Programme Committee of International Colloquium on Roman Provincial Art, a od 2005. do danas je član Bratislava group. International Working Group for Limes. Od 2010. god. do danas član je Working Group Corpus Limitis Imperii Romani.

Članica je Hrvatskog arheološkog društva kao što je član i više međunarodnih stručnih udruga: od 1993. god. ICOMOS-a, od 1999. god. član je Association Internationale d’ Épigraphie Grecque et Latine, od 2005. god. član je Arbeitsgemeinschaft christliche Archäologie, a od 2011. god. član je Verein zur Vörderung der christliche archäologie. Godine 2008. postala je dopisni član Deutsches Archäeologisches Institut, a od 2008. god. je i Expert Member of ICAHM.

Samostalno je objavila 15 knjiga i napisala 27 poglavlja u skupnim knjigama, te uredila 3 zbornika. Osim toga, napisala je 263 znanstvena, stručna i pregledna rada, recenzije i prikaze.

Mirjana Sanader – CV

Radovi (potpuna bibliografija)

CROSBI

Izabrana bibliografija

Kerber u antičkoj umjetnosti, Split 1986.

 

http://antikvarijat-studio.hr/upload/catalog/product/682/1742-05-19_557a99d36159d.jpg

Antički gradovi u Hrvatskoj
Zagreb 2001.

 

Antički gradovi u Hrvatskoj

Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999.

 

Rasprave o rimskim kultovima

Arheološke studije i ogledi, Zagreb 2002.

 

ARHEOLOŠKE STUDIJE I OGLEDI

Tilurium I., Zagreb 2002.

 

Antički gradovi u Hrvatskoj (2. izdanje), Zagreb 2004.

 

Ancient Greek and Roman Cities in Croatia, Zagreb 2004.

 

Antike Städte in Kroatien, Zagreb 2004.

 

Akti VIII međunarodnog kolokvija…, Zagreb 2005.

 

akti

Ókori görög és római városok horvátországban, Budimpešta 2006.

 

mađarski

Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein 2007.

 

Philipp von Zabern

Imago Provinciarum, Zagreb 2008.

 

Dalmatia. Eine römische Provinz an der Adria, Mainz am Rhein 2009.

 

Dalmatien1

 

Proceedings of the XVIIth ROMEC, Zagreb 2013.

 

Romec

 

Tilurium III, Zagreb 2014.

 

 

Tilurium IV, Zagreb  2017.

 

 

Tilurium V, Zagreb 2021.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Tilurium_V_Arheoloska_istrazivanja_2011-1-pdf-763x1024.jpg

Antički gradovi u Hrvatskoj (3. izdanje), Zagreb 2009.

 

 

Dalmazia. Una provincia romana sull’Adriatico, Milano 2014.

Dalmatia

 

Ranokršćanska arheologija, Zagreb 2016.

 

Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata

 

Rimljani između Mediterana i Dunava, Zagreb 2018.

 

>