Zrinka Šimić-Kanaet

šimić

Zrinka Šimić-Kanaet rođena je 21. svibnja 1956. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1980. godine studij arheologije i studij talijanskog jezika i književnosti. Na poslijediplomskom studiju arheologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 1990. godine obranivši magistarski rad pod naslovom „Komparativna analiza tehnologije protohistorijske i ranorimske keramike na području sjeverne Hrvatske.“ Godine 2009. obranila je doktorsku disertaciju „Klasifikacija, kronologija i porijeklo rimske keramike iz Tilurija u rimskoj provinciji Dalmaciji“. Od 1984. do 2005. godine radila je na Odsjeku za arheologiju kao voditelj knjižnice. Od 1996. do 2000. godine bila je suradnik istraživač na projektu Iliri između Grka i Rimljana, a od 2000. godine je suradnik istraživač na projektu Rimski vojni logori u Hrvatskoj. Od 2014. god. suradnica je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2016. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05) voditelja doc. dr. sc. Domagoja Tončinića.

Od 25. siječnja 2005. godine zaposlena je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet Analiza i obrada antičke keramike, na Katedri za klasičnu arheologiju.

Od 2006. godine sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju arheologije: Proseminar iz klasične arheologije i Uporabna grčka i rimska keramika, a od akad. god. 2008/09. i na diplomskom studiju arheologije izvodeći nastavu iz kolegija: Grčka uporabna keramika i Rimska provincijalna keramika. 2009. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta.

CROSBI

>