Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju poziva Vas na predavanje dr. sc. Jure Krajšeka, kustosa Pokrajinskog muzeja Celje, pod naslovom MUNICIPIUM CLAUDIUM CELEIA, koje će se održati u utorak, 16. siječnja 2018. god. u 14:00 sati u Fondu 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.