Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju poziva sve zainteresirane na predavanje dr. sc. Zrinke Buljević (Arheološki muzej Split) naslovljeno “Klasifikacija ranorimskog salonitanskog i tilurijskog staklenog posuđa” te na predavanje dr. sc. Sanje Ivčević (Arheološki muzej Split) naslovljeno “Rimske fibule u doba principata – tipologija i kronologija”.

Oba predavanja održat će se u Fondu 1 s početkom u 14.00 h.

 Važno! Predavanja su obavezna za sve studente koji slušaju kolegij “Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku”.