za studente preddiplomskog i diplomskog studija koji su u zimskom semestru akad. god. 2016./2017. upisali sljedeće kolegije:

 

  • Provincijalna arheologija I (izvođač: prof. dr. sc. M. Sanader)
  • Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku (izvođači: prof. dr. sc. M. Sanader, doc. dr. sc. D. Tončinić)
  • Proseminar iz provincijalne arheologije (izvođač: dr. sc. I. Kaić)
  • Seminar iz provincijalne arheologije 2 (izvođači: doc. dr. sc. D. Tončinić, dr. sc. V. Bubić)
  • Seminar iz kasnoantičke arheologije  (izvođači: doc. dr. sc. D. Tončinić, dr. sc. V. Bubić)
  • Ranokršćanska arheologija (izvođač: prof. dr. sc. M. Sanader)
  • Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 (izvođači: prof. dr. sc. M. Sanader, dr. sc. V. Bubić)
  • Svakodnevni život u rimskim provincijama (izvođači: doc. dr. sc. D. Tončinić, dr. sc. V. Bubić)
  • Uvod u provincijalnu arheologiju (izvođači: doc. dr. sc. D. Tončinić)
  • Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza (izvođač: dr. sc. I. Kaić)

NASTAVA iz navedenih kolegija počinje od utorka, 18. listopada 2016. god.