U pisanju proseminarskih, seminarskih i diplomskih radova studentima se preporučuje da pri citiranju antičkih autora i njihovih djela, te različitih znanstvenih časopisa koriste kratice preuzete iz publikacije The Oxford Classical Dictionary.

Abbreviations – Oxford Classical Dictionary (4th ed.).pdf