Obavještavaju se studenti arheologije da se za ovogodišnje iskopavanje i terensku nastavu na lokalitetu Gardun-Vojnić kod Trilja (ant. Tilurium) mogu prijaviti u sobi Fond – 20.

Iskopavanje će se provoditi od 13. lipnja do 09. srpnja 2016. godine, a studenti će biti raspoređeni u dvije skupine:

  1. skupina – od 13. do 25. lipnja
  2. skupina – od 27. lipnja do 09. srpnja