Pozivamo Vas na predstavljanje istraživačkog projekta 6505 Hrvatske zaklade za znanost Između Dunava i Mediterana. Istraživanje uloge rimske vojske u mobilnosti ljudi i dobara u razdoblju Rimskog Carstva (RoMiCRO).
Predstavljanje će se održati u petak, 12. veljače 2016. god. u 12 sati u Muzeju Slavonije Osijek.
Projekt će predstaviti voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. te suradnici dr. sc. Domagoj Tončinić, doc., dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Iva Kaić, Igor Vukmanić, dipl. arh. i Mirna Vukov, mag. archeol.

2016.02.12.-RoMiCRO_Osijek-pozivnica2