Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje prof. dr. Pascale Chevalier (Université Blaise Pascal, Département d’histoire de l’art et d’archéologie) pod naslovom RANOKRŠĆANSKA ARHITEKTURA U BYLLISU (JUŽNA ALBANIJA), koje će se održati u srijedu,2. ožujka 2016. god. u 12.30 sati u dvorani Fond 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivnica – Chevalier