Zbog službene spriječenosti nastavnika, idući tjedan (od 23. do 27.11.2015. god.) neće se održati predavanja, seminari, proseminari ili vježbe iz sljedećih kolegija:
– Provincijalna arheologija 1;
– Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku;
– Proseminar iz provincijalne arheologije;
– Seminar iz provincijalne arheologije 2;
– Seminar iz kasnoantičke arheologije;
– Svakodnevni život u rimskim provincijama;
– Ranokršćanska arheologija;
– Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2.