Pozivamo Vas na predstavljanje rezultata prvog projektnog razdoblja istraživačkog projekta 6505 Hrvatske zaklade za znanost Između Dunava i Mediterana. Istraživanje uloge rimske vojske u mobilnosti ljudi i dobara u razdoblju Rimskog Carstva.

Prezentacija će se održati u utorak, 06. listopada 2015. god. u 19 sati u Hotelu Vrata Krke, Lozovac bb u sklopu znanstvenog skupa „Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije”

Projekt će predstaviti voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. te suradnici dr. sc. Domagoj Tončinić, doc. i Mirna Vukov, mag. archeol.

Pozivnica je u prilogu.