Iva Kaić

KAIĆ

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. god. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2014. god. suradnik je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2016. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05) voditelja doc. dr. sc. Domagoja Tončinića.

Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju arheologije i terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju i rimsku gliptiku.

Iva Kaić-Biography

Iva Kaić-CV

CROSBI

>