Predavanje “Još jedan Branimirov natpis?”

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina Još jedan Branimirov natpis? koje će se održati u četvrtak, 15. studenoga s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: mr. sc. Nikolina Uroda, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Ulaz je slobodan!

Odgoda nastave

Nastava iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka će zbog terenskih obaveza nastavnice biti odgođena do 4. prosinca (4. prosinca je sljedeći sat po rasporedu). Odrade će biti naknadno dogovorene.

Obavijest

U petak, 16.12. nastava iz kolegija Arheološki praktikum započet će u 9.30 sati.

Javna obrana diplomskog rada – Nikolina Vuković

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        NIKOLINA VUKOVIĆ
Matični broj:                                           399708
Akademska godina upisa                     2016./17.
Datum obrane diplomskog rada        16. 11. 2018. u 14.00 sati u F1

Tema diplomskog rada: Kućni ljubimci i njihovi prikazi na rimskim mozaicima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Dino Demicheli, doc.
Dr. sc. Ana Pavlović, doc.
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, doc.

 

Obrana teme doktorskoga rada Edina Bujaka

Obrana teme doktorskoga rada Edina Bujaka na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne održat će se u utorak, 13. studenoga 2018. s početkom u 11:00 h u dvorani F1. Mentor: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Stručno povjerenstvo:
1. Nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod)
2. Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak
3. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Obavijest o gostujućem predavanju

Pozivamo vas na predavanje Javiera Mauricia Gonzalesa Škarića “Samaipata: svetište kulture pred-Inka i Inka na tromeđi Amazone, Anda i Chaca” u utorak, 20. studenoga 2018. u 9:30h u dvorani Fond I.

Predavač je radio kao ko-direktor PIAS: Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Samaipata u sklopu zajedničkog projekta Sveučilista u Bonnu i Ministarstva Kulture Bolivije. Direktor njemačke strane je bio  Dr. Albert Meyers iz Sveučilista u Bonnu.

Obrana teme doktorskoga rada Branke Milošević

Obrana teme doktorskoga rada Branke Milošević na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Kulturni pejzaž sjeverozapadne Istre od kraja 3. do kraja 8. stoljeća održat će se u srijedu, 14. studenoga 2018. s početkom u 13:00 h u dvorani A-018. Mentorica: Dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split)

Stručno povjerenstvo:
1. Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec
3. Dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split)

Intenzivni tečaj “Introduction to GIS for Social Scientists”

Dr. Rebecca Seifried, suradnica na projektu “CeVaS” (voditeljice prof. Helene Tomas), će tijekom narednih mjesec dana održati intenzivni tečaj GIS-a za sve zainteresirane studente Filozofskog fakulteta “Introduction to GIS for Social Scientists“. Budući da se sve više statističkih alata primjenjuje kroz vizualizaciju na GIS platformi (sociologija, arheologija, psihologija itd.), osnovne vještine manipulacije tim alatima višestruko su korisne za brojne humanističke kao i prirodoslovne discipline, a studentima omogućuje visoku kompetitivnost na tržištu rada. Posebnu prednost predstavlja to što je dr. Seifried kao arheologinja ovladala vještinama GIS-a, a ne obrnuto, što je vrlo čest slučaj.
Na tečaj posebno pozivamo studente arheologije!

Kolegij počinje u srijedu, 7.11.2018. i završava pred božićne blagdane, održavat će se srijedom od 14.00-15.30 sati u računalnoj učionici knjižnice FFa na prvome katu i po dogovoru sa dr. Seifried. Sve zainteresirane molimo da se čim prije jave na mail rmseifried@gmail.com ili da dođu na prvi sat tečaja u gore navedeno vrijeme. Tečaj će se održavati na engleskom jeziku!

Iz silaba:
Introduction to GIS for Social Scientists by Dr. Rebecca Seifried.
First class Wednesday, 7 November, 14:00-15:30 
This course introduces students to the principles of spatial thinking and how geographic information systems (GIS) software is used in social science research. GIS is a tool for organizing and analyzing geospatial data, from simple map coordinates to more complex data about the landscape and the people who inhabit it. GIS enables researchers to easily record spatial data, assess patterns over space and time, and create maps to accompany their talks and publications. This course is designed as an introduction to GIS for students in the social sciences, including archaeology, ethnology and cultural anthropology, sociology, history, linguistics, or sociology. During the course, students will learn about how GIS is used in social science research projects. Students will gain hands-on experience using QGIS, an open-source GIS software, and practice working with real data from an archaeological research project.

Odsjek za arheologiju

Javna obrana diplomskog rada – Janko Gašpar

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            JANKO GAŠPAR
Matični broj:                                        347791
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada       6. 11. 2018. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Prijelaz s kasnog brončanog doba na starije željezno doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
  2. Prof. dr. sc Hrvoje Potrebica, član povjerenstva
  3. Nasl. Doc. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, član povjerenstva