Obavijest studentima

Nastava iz kolegija „Zooarheologija“, „Arheologija bioloških ostataka“ te „Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji“ počinje u tjednu od 10. listopada 2022. godine.

Početak nastave kod izv. prof. Domagoja Tončinića, doc. Ive Kaić, doc. Vinke Matijević i dr. sc. Mirne Cvetko

Sva nastava na Katedri za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju započet će 11. listopada 2022. prema objavljenom rasporedu (kolegiji preddiplomskog studija: Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske; Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku; Uvod u rimsku provincijsku arheologiju; Svakodnevni život u rimskim provincijama; Kroatien in der Antike; Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika; kolegiji na diplomskom studiju: Ranokršćanska arheologija; Rimska provincijska arheologija 1; Rimska provincijska arheologija 2; Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu; Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2.; Rimska provincijska keramika; Seminar iz kasnoantičke arheologije)

 

 

 

Obavijest o nastavi – doc. dr. sc. Ana Pavlović

Zbog službene spriječenosti dr. sc. Ana Pavlović, doc. nastavu u zimskom semsestru akademske godine 2022/23. započet će od 10.10.2022. Kolegiji: Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta (prvi sat ponedjeljak 10.10.2022 u 08:00 h, A018); Arheologija i mediji (četvrtak 13.10.2022. u 09:30 h u A018); Antička numizmatika (prvi sat petak 14.10.2022, 09:30 h u A018).