Održavanje ispita iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

Ispiti iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka održavat će se putem sučelja Omega prema objavljenome rasporedu:

2.02.2021. 10:00

9.02.2021. 10:00

16.02.2021. 10:00

Lozinka za pristup: aksnv

Ispiti će biti usmeni (audio-video) na sučelju Omega. Potrebno je da se studenti uključe na Omegu s mikrofonom i kamerom.

Ovisno o broju prijavljenih studenata, usmeni ispit će biti podijeljen u više grupa o čemu će prijavljeni studenti biti obaviješteni.

Dozvoljena je prisutnost slušača. Student ne može u istome roku u kojem je prijavio ispit biti i slušač ispita.

Prijave tema diplomskih radova u akademskoj godini 2020/2021.

Mole se studenti Diplomskog studija arheologije (III. semestar) da najkasnije do 19. veljače 2021. prijave teme diplomskih radova na e-mail tajništva arheologija@ffzg.hr. Obrazac molbe i više informacija dostupno je u desnom izborniku > STUDIJ > Diplomski rad. Pristanak mentora, umjesto potpisa na obrascu molbe, dovoljno je proslijediti e-mailom zajedno s priloženim popunjenim obrascem molbe.

Molbe će se odobravati na sjednici Vijeća Odsjeka za arheologiju.

Obavijest studentima iz područja pogođenog potresom

Poštovane studentice i studenti,

Svjedoci smo uistinu bolnih slika iz potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije i duboko se nadamo da nitko od vas nije pogođen razaranjima i patnjom koju su ona izazvala. Nažalost ne posjedujemo evidenciju iz koje bi mogli iščitati jeli netko od naših studenata dolazi iz područja pogođenog potresom.

Stoga ovim putem pozivamo sve naše studente koji su stradali u potresu i kojima je potrebna naša pomoć da nas kontaktiraju na e-mail adresu arheologija@ffzg.hr i dtoncinic@ffzg.hr

Puno pozdrava i svako dobro vama i vašima

Odsjek za arheologiju

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANTE PURUŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             ANTE PURUŠIĆ
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:       23. prosinca 2020. u 14.15 h sati preko Omege
Tema diplomskog rada:                       Ranokršćanska topografija Šibensko-kninske županije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić (mentor), član povjerenstva
dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica, članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FILIP VUKOJA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            FILIP VUKOJA
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:       21. prosinca 2020. u 13.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Nalazi neolitičke figuralne plastike s lokaliteta Petrijevci – Popovac

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

 

 

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MONIKA JOVANOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       MONIKA JOVANOVIĆ
Akademska godina upisa               2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:  8. siječnja 2021. u 14.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                  Korištenje alternativnih izvora prehrane u srednjem paleolitiku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član komisije
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ILIJA CIKAČ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          ILIJA CIKAČ
Akademska godina upisa                  2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:     11. prosinca 2020. u 11 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                    Keramički i litički skupovi nalaza s nalazišta Alilovci – Lipje

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., članica povjerenstva
Izv. prof. dr. sc Marcel Burić, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

Obavijest

Poštovane studentice i studenti!

Zbog postojećih epidemioloških prilika nastava iz Uvoda u slavensku arheologiju, iz Germana u Panoniji te iz predmeta Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku održavat će se online (hibridno/online).

Predavanja će se održavati putem videokonferencije / sesija putem TAU sesije.


Predavanjima je moguće pristupiti pomoću poveznice s nazivom predmeta koja se nalazi na početku pojedinog kolegija na Omegi.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nemate lozinku za ulaz na kolegije slobodno se obratite na e-mail: kfilipec@ffzg.hr.

Zahvaljujem svima na izvrsnoj suradnji, uspjeli smo redovitu nastavu održavati dva mjeseca, ali sada ju, nažalost, moramo nastaviti online svjesni da takav oblik nastave nikako ne može biti nadomjestak redovitoj nastavi u živo.

Sve nove obavijesti bit će objavljene na stanicama naše Katedre https://arheo.ffzg.unizg.hr/srednjovjekovna/

Sve Vas srdačno pozdravlja!

Krešimir Filipec