Odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Geologija i mineralogija za arheologe, danas u 15:30 h, zbog bolesti predmetne nastavnice.

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARTIN SOKOLIĆ

JAVNA OBRANA JEDINSTVENOG DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE, SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA I INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Diplomant:                                            MARTIN SOKOLIĆ
Akademska godina upisa                     2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:        27. veljače 2024. u 15:30 h u Fondu 2
Tema diplomskog rada:                       Bibliografija radova o arheološkim istraživanjima i nalazima na prostoru Siska od 1995. do 2023. godine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Domagoj Bužanić, predsjednik povjerenstva
2. prof. dr. sc. Ana Barbarić, komentorica i članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Iva Kaić, mentorica i članica povjerenstva

OBAVIJEST studentima prijedplomskog i diplomkog studija arheologije

Zbog službene spriječenosti nastavnika, u tjednu od 26.02. do 01.03.2024. neće se održati nastava iz kolegija:

UTO, 27.02.2024.

9:30-11:00
Seminar iz rimske provincijske arheologije 1 – seminar, diplomski
(D. Tončinić, V. Matijević, D. Bužanić)
11:00-12:30
Rim i njegove provincije – predavanje, diplomski
(I. Kaić, D. Bužanić)
12:30-14:00
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 – seminar, diplomski
(D. Tončinić, V. Matijević)

SRI, 28.02.2024.

12:30-14:00
Osnove ranokršćanske arheologije – predavanje, prijediplomski
(D. Tončinić)
14:00-15:30
Osnove ranokršćanske arheologije – seminari, 2 grupe, prijediplomski
(I. Kaić, D. Bužanić)

ČET, 29.02.2024.

11:00-12:30
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici – predavanje, diplomski
(V. Matijević)
12:30-14:00
Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika – predavanje, prijediplomski
(V. Matijević)

Nadoknada nastave organizirat će se naknadno i po dogovoru, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem maila.

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA ANE ŠKREBLIN

Javna obrana teme doktorskog rada Ane Škreblin pod naslovom Gospodarstvo brončanodobnih stočara na prostoru Slavonije i Baranje, na Doktorskome studiju arheologije održat će se u ponedjeljak, 18. ožujka 2024. u 14:00 h u Fondu 1, mentori: doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos i dr. sc. Siniša Radović, viši znan. suradnik (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU)

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

2. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju u Zagrebu)

3. dr. sc. Siniša Radović, viši znanstveni suradnik (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU)

NATJEČAJ Erasmus+ studijski boravak studenata u ak. god. 2024./25.

Sveučilište u Zagrebu je objavilo NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2024./25. 

Natječaj i potrebni materijali dostupni su na:

 Online INFO-DAN održat će se u četvrtak, 22. veljače 2024. u 13,00 sati.

ROK ZA PRIJAVU: do ponedjeljka, 4. ožujka 2024. (12:00 sati – podne! – datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga).

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA LUKE DRAHOTUSKOG-BRUKETE

Javna obrana teme doktorskog rada Luke Drahotuskog-Brukete pod naslovom Od vidljivog do nevidljivog: Analiza organskih ostataka i tragova upotrebe na keramici željeznodobnog naselja Kaptol-Gradac, na Doktorskome studiju arheologije održat će se u ponedjeljak, 4. ožujka 2024. u 14:00h u Fondu 1, mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, predsjednica povjerenstva
  2. Dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju u Zagrebu), članica povjerenstva
  3. Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, mentor i član povjerenstva

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA LAURE ŠEJIĆ

Javna obrana teme doktorskog rada Laure Šejić pod naslovom Horizont željeznog doba od 6. do 4. stoljeća pr. Kr. u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na Doktorskome studiju arheologije održat će se u ponedjeljak, 4. ožujka 2024. u 12:30h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  1. Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
  2. Dr. sc. Marko Dizdar, znanstveni savjetnik (Institut za arheologiju u Zagrebu), član povjerenstva
  3. Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, mentor i član povjerenstva