Uvjeti za upis

VAŽNO!

Odluka o uvjetima za upis diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija arheologije ak. god. 2019./2020. 

Na sjednici Vijeća Odsjeka za arheologiju, održanoj 5. rujna 2019. godine, usvojeni su novi uvjeti za upis jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija arheologije, koji će vrijediti od ak. godine 2019./2020. nadalje. Studenti koji su diplomski studij arheologije upisali prethodnih akademskih godina ravnaju se prema uvjetima za upis donesenima 2011. godine. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

UVJETI ZA STUDENTE UPISANE DO AK. GOD. 2018./2019.

Vijeće Odsjeka za arheologiju na sjednici održanoj 30. 11. 2011. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

Uvjeti za upis na diplomski studij arheologije su:

  1. Završen preddiplomski studij jednopredmetne ili dvopredmetne arheologije u trajanju od 6 semestara, ili
  2. Neki drugi preddiplomski studij uz obvezu polaganja svih navedenih razlikovnih ispita, kako slijedi:

Prapovijesna arheologija:

– Paleolitički lovci i sakupljači
– Neolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Brončano doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Željezno doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe

Antička arheologija:

– Osnove klasične arheologije I
– Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
– Antički gradovi u Hrvatskoj > Uvod u provincijalnu arheologiju (promijenjen naziv u 15./16.)
– Osnove ranokršćanske arheologije

Srednjovjekovna arheologija:

– Velika seoba naroda
– Rani srednji vijek u Hrvatskoj

Do kraja prve godine diplomskoga studija studenti su dužni položiti one razlikovne ispite koji se odnose na odabrani smjer studija (tj. za prapovijesni smjer treba položiti razlikovne ispite prapovijesne arheologije, za antički smjer razlikovne ispite antičke arheologije i za srednjovjekovni smjer razlikovne ispite srednjovjekovne arheologije), dok ostatak razlikovnih ispita treba položiti do kraja studija.