Terenska nastava

Terenska nastava – Vučedol 2018.

TERENSKA NASTAVA VUČEDOL 2018.

Terenska nastava i arheološko iskopavanje na lokalitetu Vučedol provoditi će se od 3. do 29. rujna 2018.g.

Studenti će biti raspoređeni u 2 grupe:

  1. grupa: 3.9.-14.9.2018.
  2. grupa: 17.9.-29.9.2018.

Molimo sve zainteresirane studente da prijave šalju dr. sc. Danijeli Roksandić, na e-mail: daroksan@ffzg.hr s podatcima (ime, prezime, godina studija, studijska grupa, termin za koji su zainteresirani).

 

Terenska nastava na lokalitetu Bilice – Dedića punta

Arheološka istraživanja i terenska nastava na lokalitetu Bilice – Dedića punta (trikonhalna crkva) održat će se od 29. 08. do 14. 09. 2018. g.

Prijave se primaju u sobi F-4 (izv. prof. dr. Mirja Jarak) i na e-mail mjarak@ffzg.hr

 

Arheološka terenska nastava na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska

Arheološka terenska nastava na lokalitetu
Lobor – Majka Božja Gorska

kao i

Bioarheološka terenska nastava i škola
u baroknoj grobnici na lokalitetu
Lobor – Majka Božja Gorska

održat će se od 2. do 28. srpnja 2018.

I. grupa: 2. – 14. VII.
II. grupa: 16. – 28. VII.

Prijave se primaju do 18. lipnja 2018.!

Prijave na: kfilipec@ffzg.hr /ured F2 (J. Škrgulja)

Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 20. lipnja 2018.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA Gardun 2018

Obavještavaju se studenti arheologije da se za ovogodišnje iskopavanje i terensku nastavu na lokalitetu Gardun – Vojnić kod Trilja (ant. Tilurium) mogu prijaviti u sobi Fond-20.

Iskopavanje će se provoditi od 11. lipnja do 07. srpnja 2018. godine, a studenti će biti raspoređeni u dvije skupine:

  1. skupina – od 11. do 23. lipnja
  2. skupina – od 25. lipnja do 07. srpnja

Objavljeno .

 

Bilice – Trikonhalna crkva na lokalitetu Dedića punta u Bilicama

Velika pećina – Kličevica, srednjopaleolitičko nalazište, Benkovac

Kaštel Štafilić – Resnik, srednjopaleolitičko podvodno nalazište, Kaštel Štafilić

Bapska – Gradac, višeslojno naselje iz razdoblja kasnog neolitika, Bapska (Ilok)

Gardun – antičko nalazište, rimski vojni logor (Trilj)

Velić – kasnoantičko nalazište

Lobor – istraživanja crkve Majke Božje Gorske

Vučedol – višeslojno naselje iz razdoblja eneolitika (Vukovar)

Kaptol – Gradci, nekropola i naselje iz starijeg željeznog doba (Požega)

Sisak – sv. Kvirin, antički kompleks (Sisak)