Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akad. god. 2018./19.:

Preddiplomski studij:

I. godina
Paola Bruna Bratonja
Zamjenica: Antea Radan

II. godina
Valentino Husar

III. godina
Eszter Karacsonyi
Zamjenik: Petar Hegedić

Diplomski studij:

I. godina
Marin Carić
Zamjenik: Tvrtko Ugrik

II. godina
-nije izabran