Studentski projekti

1.) Naziv projekta: BAŠTINA SE PREDAJE, A NE PRODAJE

Trajanje projekta: rujan 2014.

Studenti: Ivana Kunac i Blaž Glavinić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. Z. Šimić-Kanaet, v. asist.

2.) Naziv projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2014.

Studenti: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

3.) Naslov projekta: MAPIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKIH OBJEKATA NA RANOKRŠĆANSKOM LOKALITETU JABUKA-VELIĆ

Trajanje projekta: 2015.

Sudionici: Blaž Glavinić, Darija Dunjko, Antonio Manhard i Domagoj Bužanić (studenti diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

4.) Naziv projekta: IZRADA 3D MODELA RANOKRŠĆANSKOG NALAZIŠTA VELIĆ

Trajanje projekta: 2016.

Studenti: Domagoj Bužanić, Jelena Šekrst, Karla Ivak, Ivan Vidović, Blaž Glavinić (studenti preddiplomskog i diplomskog studija, smjer antička arheologija)

Mentor: dr. sc. D. Tončinić, doc.

G12_8099

 

 

 

 

 

5.) Naziv projekta: Zanat i umjetnost vatre i zemlje: rekonstrukcija prehrane vučedolske kulture metodama eksperimentalne arheologije

Trajanje projekta: 2016.

Studenti: Slavica Bošnjak, Dalibor Branković, Marija Dominko, Paula Knego, Niko Romac, Karlo Srdoč

Mentor: dr. sc. A. Durman, red. prof.