Katedra za arheometriju i metodologiju

Voditelj Katedre:

Prof. dr. sc. Aleksandar Durman
soba f 3, e-mail: adurman@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 12,00 sati
srijedom od 11,00 do 12,00 sati

Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak
soba f 3, e-mail: zhincak@ffzg.hr
konzultacije: utorkom i srijedom od 9.30-11.30 sati

Doc. dr. sc. Ina Miloglav
soba f 105, e-mail: imilogla@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Danijela Roksandić, poslijedoktorandica
soba f 10, e-mail: daroksan@ffzg.hr