Diplomski rad

Obrazac za prijavu diplomskog rada

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na redovitoj sjednici 11. siječnja 2010. godine prihvatilo je Odluku o diplomskim radovima koja, uz ostalo, propisuje postupak odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora diplomskih radova.

Nakon odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora u tajništvima odsjeka studentu se u indeks upisuje naslov teme te ime i prezime mentora, odnosno eventualno komentora, te datum prijave (datum donošenja suglasnosti odsjeka ili konačne suglasnosti oba odsjeka). Prijavu potpisuje pročelnik ili pročelnici oba odsjeka.

Napomena: prijava će se unositi i u sustav ISVU u trenutku kada bude spreman preuzeti evidenciju diplomskih radova.

Obrana diplomskog rada i završetak diplomskog studija

Pristup obrani diplomskoga rada moguć je nakon položenog zadnjeg ispita. Obrasce potrebne za završetak studija studenti mogu popuniti na mrežnoj stranici Studentske službe: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/

Nakon prihvaćanja rada mentor imenuje komisiju za obranu rada. Ispis rada student predaje mentoru, a u dogovoru s mentorom i ostalim članovima komisije.

Molimo studente da otprilike tjedan dana prije dogovorene obrane diplomskog rada tajništvu Odsjeka proslijede email s ispunjenim Obrascem za pristup obrani diplomskog rada – jednopredmetni; dvopredmetni radi provjere Odsjeka.

Student nakon obrane diplomskog rada tajništvu dostavlja

1. Zapisnik o obrani diplomskog rada (koji/e dobiva na samoj obrani)

2. predaje diplomski rad u elektroničkom obliku zajedno s popunjenom Izjavom o pohrani ocjenskog rada u repozitoriju Knjižnice

3. prosljeđuje email tajništvu Odsjeka s popunjenim Obrascem za završetak diplomskog studija.

Ostatak procedure za završetak studija opisan je u Hodogramu za završetak studija Filozofskog fakulteta.