Featured post

OBAVIJEST ZA STUDENTE O KOLEGIJU TERENSKA NASTAVA

S obzirom da su započele prijave na terene u sklopu kolegija Terenska nastava, ovdje se nalazi nekoliko važnih i korisnih naputaka:

1. Studenti koji su upisali kolegij Terenska nastava u ISVU sustav imaju pravo prednosti prilikom prijave na terene koje organizira Odsjek za arheologiju

2. Student se ne može prijaviti na dva terena koje vodi Odsjek za arheologiju jer time zauzima mjesto onima koji trebaju odraditi terensku nastavu

3. Uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija Terenska nastava je ispunjen i od strane voditelja terenske nastave potpisan formular koji se nalazi na Omegi – pod Terenska nastava (lozinka: teren). Voditelj terenske nastave za svakog studenta također ispunjava posebno propisani formular.

Voditelj terenske nastave oba ispunjena i potpisana formulara predaje koordinatorici terenske nastave. Nakon što je utvrđeno da je student izvršio svoje obaveze prema kolegiju studentu se evidentira prolaz u nastavničkom portalu.

4. Terensku nastavu obavezno je odraditi na terenima koje vodi Odsjek za arheologiju. Ako iz bilo kojih razloga to niste u mogućnosti obavezno se trebate javiti koordinatorici za terensku nastavu radi evidencije (osobno ili mejlom). U takvim slučajevima, također ste dužni ispuniti navedene formulare.

5. Obavijesti o nadolazećim terenima i prijavama pratite na oglasnoj ploči, web stranici Odsjeka te na Omegi pod kolegijem Terenska nastava (lozinka: teren)

Prije odlaska na teren studenti su obavezni ispuniti Obrasce 1 i 2 koji se nalaze u tajništvu Odsjeka za arheologiju (na stoliću pored vrata tajništva, Fond 19) ili u Centru za razvoj karijere u A016 (glavna zgrada, između D5 i D6). Upute o ispunjavanju obrazaca nalaze se na Omegi – kolegij: Terenska nastava (lozinka: teren)
Po ispunjavanju oba obrasca, trebate ih dostaviti u Centar za razvoj karijere kolegici Mariji Gudan.
U slučaju da kolegica nije u tom trenutku u uredu, obrasce možete gurnuti ispod vrata Centra.

koordinatorica terenske nastave
dr. sc. Ina Miloglav, izv. prof.
imiloglav@ffzg.hr

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LEA HABENŠUS

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                       LEA HABENŠUS

Akademska godina upisa               2019./2020.

Datum obrane diplomskog rada 04. srpnja 2022. u 10:00 sati u F1

Tema diplomskog rada:                Položaj žena unutar željeznog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, izv. prof., članica komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Javna obrana doktorskoga rada Filipa Budića

Javna obrana doktorskoga rada Filipa Budića održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana

Mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

Povjerenstvo za obranu rada:

 1. doc. dr. sc. Jelena Marohnić
 2. doc. dr. sc. Vedran Barbarić (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)
 3. doc. dr. sc. Ana Pavlović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SARA FILIPOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           SARA FILIPOVIĆ
Akademska godina upisa                  2020./21.
Datum obrane diplomskog rada     30. 6. 2022. u 10:30 sati u A-018
Tema diplomskog rada:                    Vrata i kule Gradeca u kasnom srednjem vijeku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod), mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MONIKA MARINKOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           MONIKA MARINKOVIĆ
Akademska godina upisa                  2019./20.
Datum obrane diplomskog rada     30. 6. 2022. u 09:30 sati u A-018
Tema diplomskog rada:                  Pregled razvoja kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih naušnica prema nalazima na grobljima dubrovačkog područja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod), mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA ANE MIKULKA

Javna obrana teme doktorskog rada Ane Mikulka održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2022. s početkom u 08.30 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Forenzična antropologija: istraživanje masovnih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj

Mentori: izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak i prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Stručno povjerenstvo za ocjenu teme:

 1. prof. dr. sc. Darko Polšek, predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. Vedrana Petrovečki (Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član povjerenstva
 3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva

Obavijest o održavanju javne obrane teme doktorskog rada Sanje Budić Leto

Javna obrana teme doktorskog rada Sanje Budić Leto održat će se u utorak, 28. lipnja 2022. s početkom u 11.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Model digitalne prezentacije arheoloških nalazišta i nalaza na primjeru triljskog kraja.

Mentori: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić i izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi

Stručno povjerenstvo za obranu i ocjenu teme:

 1. prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi, mentor i član
 3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Lolić, znan. suradnica (Ministarstvo kulture i medija), članica

Terenska nastava na lokalitetu Lovinac-Cvituša

Pozivamo studente da se prijave na arheološka istraživanja i izviđački kamp koje provodi Odsjek za arheologiju u suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske. Istraživanje se provodi od 25.7.2022. do 6.8.2022.

Zainteresirani studenti se mole da ispune prijavnicu koja se nalazi na linku: https://sih1952.typeform.com/to/YL1Lkd5v

Obavezno pročitati tekst u prilogu!

https://arheo.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/06/Lovinac-detaljno-1.pdf

Za sva dodatna pitanja obratite se Franki Ovčarić na fovcaric@ffzg.hr.

 

 

 

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA GORANA TOMCA

Javna ocjena teme doktorskog rada Gorana Tomca pod naslovom Stočarstvo u kontekstu modela organizacije neolitičkih i eneolitičkih naselja u istočnoj Hrvatskoj, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 1. srpnja 2022. u 11h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018, mentori: izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić i dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (HAZU)

 1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva
 3. prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević (Veterinarski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Link na Omegu BBB videosesiju: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=340846 
Lozinka za upis na kolegij: prapovarh

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – NIKO ROMAC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           NIKO ROMAC
Akademska godina upisa                  2018./19.
Datum obrane diplomskog rada     10. 6. 2022. u 08:45 sati u FOND 1
Tema diplomskog rada:                    Jamski objekti, njihov prostorni raspored i značenje u organizaciji naselja vučedolske kulture na primjeru s lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, mentorica i članica povjerenstva