Javna obrana diplomskog rada – Andrea Car

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          ANDREA CAR
Matični broj:                                           298722
Akademska godina upisa                     2012./13.
Datum obrane diplomskog rada        12. 12. 2018.

Tema diplomskog rada: Kasnoantičke ukrasne igle s područja nekadašnjih rimskih provincija: Dalmacije, Savske i Sirmijske Panonije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović-Bebek, predsjednica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
Jana Škrgulja, članica povjerenstva

AMZ – predavanje prof. dr. sc. Helene Tomas

Arheološki muzej u Zagrebu
poziva Vas na predavanje
u sklopu ciklusa Godina Troje u Hrvatskoj 

TRAGOVIMA IZGUBLJENIH TROJANACA I UKRADENOGA TROJANSKOGA BLAGA

koje će se održati u utorak, 11. prosinca s početkom u 19 sati
u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavač: dr. sc. Helena Tomas, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nastava iz Neolitika – 1. god. preddipl.

Umjesto nastave iz Neolitika Hrvatske u kontekstu srednje i JI Europe kod doc. dr. sc. Marcela Burića sutra, u četvrtak 6. 12. studenti su obavezni doći na znanstveni skup Methodology and Archaeometry u Konferencijsku dvoranu Knjižnice Filozofskog fakulteta.

AMZ Branimirova godina – predavanje prof. dr. sc. M. Šlausa 6.12. u 18h

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina, koje će biti održano u četvrtak, 6. prosinca u 18 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predavanje „Traume i invalidnost u srednjem vijeku“ održat će prof. dr. sc. Mario Šlaus (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Antropološki centar) povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Više informacija možete naći na http://www.amz.hr/naslovnica/branimirova-godina.aspx.

Ulaz je slobodan!

Odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Načela arheoloških istraživanja u ponedjeljak 3.12.2018. zbog spriječenosti nastavnice.

Odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Arheološki praktikum u petak 30.11.2018. zbog službene spriječenosti nastavnice.

Javna obrana doktorskog rada Edite Vučić

Javna obrana doktorskoga rada Edite Vučić održat će se u utorak, 4. prosinca 2018. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Kasnosrednjovjekovne nekropole stećaka zapadne Hercegovine. Mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru).

izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
prof. dr. sc. Ante Uglešić, član povjerenstva