Početak nastave kod prof. dr. sc. Mirje Jarak

Zbog bolovanja prof. dr. sc. Mirje Jarak obavijest o početku nastave na njenim kolegijima će biti objavljena naknadno (Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. i Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja).

Obavijest o nastavi – doc. dr. sc. Ana Pavlović

Zbog službene spriječenosti dr. sc. Ana Pavlović, doc. nastavu u zimskom semsestru akademske godine 2022/23. započet će od 10.10.2022. Kolegiji: Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta (prvi sat ponedjeljak 10.10.2022 u 08:00 h, A018); Arheologija i mediji (četvrtak 13.10.2022. u 09:30 h u A018); Antička numizmatika (prvi sat petak 14.10.2022, 09:30 h u A018).

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DORA HORNIK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         DORA HORNIK

Akademska godina upisa                 2019./2020.

Datum obrane diplomskog rada:    28. rujna 2022. u 13.30 h u Fond 1

Tema diplomskog rada:                   Ulomci oslikane žbuke iz apoditerija rimskih termi u Varaždinskim Toplicama

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Domagoj Šatović (Akademija likovnih umjetnosti), član povjerenstva i komentor
3. dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica, članica povjerenstva