Featured post

Terenska nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,
dragi studenti arheologije,

Odsjek za arheologiju organizirat će terensku nastavu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

S obzirom na neizvjesnost situacije prouzročene virusom COVID-19 te okolnosti nepredviđenih epidemioloških mjera prednost će imati studenti koji ove godine zbog završetka studija moraju odraditi terensku nastavu.

Niže u tekstu nalaze se detaljne smjernice za svaku godinu studija arheologije.

  1. Molimo studente prve godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 1 već odaberu druge izborne kolegije. Terensku nastavu mogu odraditi do kraja preddiplomskog studija.

  2. Molimo studente druge godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 već odaberu druge izborne kolegije. Ukoliko imaju upisan Terenski rad – terenska nastava 1 od prošle godine mogu ga ostaviti upisanog i odraditi iduće godine.

  3. Studenti treće godine Preddiplomskog studija koji nemaju od ranije upisan Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2 moraju ove godine upisati i odraditi Terenski rad – terenska nastava 3.

  Studenti treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji nisu do sada odradili Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2, a imaju upisane te kolegije od prethodnih akademskih godina, ove godine moraju odraditi tu terensku nastavu.

  Molimo studente treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji imaju odrađen  Terenski rad – terenska nastava 1, a upisan i neodrađen Terenski rad – terenska nastava 2 da ispišu kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 i ako im u tom slučaju nedostaju bodovi za završetak studija neka odaberu neki drugi izborni kolegij iz ponude Odsjeka.

  Jedna terenska nastava obavezna je za završetak Preddiplomskog studija arheologije.

  4. Studenti II. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je Terenska nastava obavezan kolegij ove godine moraju odraditi terensku nastavu.

  Molimo studente II. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a žele ga upisati, da upišu dovoljan broj ECTS-a i bez Terenske nastave u slučaju da se ista neće moći realizirati ove akademske godine.

  5. Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je terenska nastava obavezan kolegij, a koji ga nisu odradili prošle godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a imaju ga upisanog od prošle akademske godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Ispitni rokovi iz svih kolegija terenske nastave bit će otvoreni u travnju, lipnju i rujnu.

  Podsjećamo studente da je za izvršenje svih obaveza prema kolegiju Terenska nastava na svim razinama studija potrebno ispuniti formulare o obavljenoj terenskoj nastavi. Formulari koje ispunjavaju studenti i voditelji istraživanja nalaze se na Omegi.

  Za sve nedoumice i dodatna pojašnjenja molimo obratite se odsječkoj koordinatorici za terensku nastavu doc. dr. sc. Ini Miloglav na imiloglav@ffzg.hr .

Poziv za autore – Fragmenti

Uredništvo časopisa Fragmenti poziva sve zainteresirane studente i studentice na slanje radova za objavu u novom broju časopisa. Tema ovog broja rezultati su studentskih projekata s područja arheologije: terenski pregledi, arheološka istraživanja, eksperimentalna arheologija te simpoziji i radionice. Molimo autore da do 1. kolovoza 2021. prijave svoje radove na arheo.fragmenti@gmail.com, a gotove radove pošalju do 1. rujna 2021. godine. Više informacija o časopisu, kao i upute za autore možete pronaći na www.fragmentiffzg.wordpress.com.

 

Fragmenti
Časopis studenata Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Obavijest studentima za terensku nastavu na lokalitetu Vučedol 2021.

TERENSKA NASTAVA NA LOKALITETU VUČEDOL 2021.

 

Arheološka istraživanja i terenska nastava na lokalitetu Vučedol – Kukuruzište Streim, održat će se od 30. kolovoza do 25. rujna 2021. g. i to za 2 grupe studenata:

 

 1. grupa: 30.8. do 11.9.2021.
 2. grupa: 13.9. do 25.9.2021.

 

Prijave se zaprimaju isključivo e-mailom kod doc. Danijele Roksandić (daroksan@ffzg.hr)!

 

Ispitni rokovi kod izv. prof. dr. sc. Zdravke Hincak

Molimo studente starijih generacija koji su kolegije odslušali kod izv. prof. dr. sc. Zdravke Hincak i planiraju izići na ljetne ispitne rokove da se prethodno jave mailom profesorici (zhincak@ffzg.hr)

Radi se o ispitima iz kolegija: Metode prirodnih znanosti u arheologiji, Geologija i mineralogija za arheologe, Zooarheologija, Zooarheologija:osnove animalne osteologije, Arheologija bioloških ostataka, Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji, Biološke značajke srednjovjekovnih populacija Europe, Forenzična osteologija.

 

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PAULA KNEGO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               PAULA KNEGO
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada          14. lipnja 2021. u 11:00 sati u dvorani A-018
Tema diplomskog rada:                        Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna glazirana stolna keramika s istraživanja benediktinskog samostana sv. Marije na Lokrumu 2019. g.

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Petra Nikšić, asistentica, član povjerenstva
3. red. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA TENE KARAVIDOVIĆ

Javna ocjena teme doktorskog rada Tene Karavidović pod naslovom Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u ponedjeljak, 14. lipnja u 10.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentorica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju) i izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević (PMF)

Povjerenstvo za ocjenu teme:

 1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
 2. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju)
 3. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju)

INFO DAN za studente Erasmus+ natječaj – ljetni semestar semestar 2021./22.

Obavještavamo sve studente da Služba za međunarodnu suradnju organizira ONLINE Info-dan za studente u petak, 28. svibnja 2021. u 11,00 sati putem poveznice: https://meet.google.com/ouo-fwqu-pkw   (molimo da kao browser koristite Chrome ili Firefox – ne koristiti Microsoft Edge)

 Pozivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju Info– danu, na kojem će biti riječi o postupku prijave, vrstama mobilnosti i nacinu financiranja,  dokumentaciji, postupku rangiranja, odabira inozemnog sveučilišta, itd. 

Također molimo studente da pročitaju tekst Natječaja, te interne upute Filozofskoga fakulteta prije Info-dana.

INFO DAN – plakat i poziv

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – BORNA HAIM

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           BORNA HAIM
Akademska godina upisa:                 2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:     četvrtak, 27.5.2021. u 12 sati putem Omege
Tema diplomskog rada:                     Konzervatorsko-restauratorski radovi na keramičkim predmetima iz objekta “Kuća br. 12” s lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije i član
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
doc. dr. sc. Danijela Roksandić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20