Featured post

Terenska nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,
dragi studenti arheologije,

Odsjek za arheologiju organizirat će terensku nastavu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

S obzirom na neizvjesnost situacije prouzročene virusom COVID-19 te okolnosti nepredviđenih epidemioloških mjera prednost će imati studenti koji ove godine zbog završetka studija moraju odraditi terensku nastavu.

Niže u tekstu nalaze se detaljne smjernice za svaku godinu studija arheologije.

  1. Molimo studente prve godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 1 već odaberu druge izborne kolegije. Terensku nastavu mogu odraditi do kraja preddiplomskog studija.

  2. Molimo studente druge godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 već odaberu druge izborne kolegije. Ukoliko imaju upisan Terenski rad – terenska nastava 1 od prošle godine mogu ga ostaviti upisanog i odraditi iduće godine.

  3. Studenti treće godine Preddiplomskog studija koji nemaju od ranije upisan Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2 moraju ove godine upisati i odraditi Terenski rad – terenska nastava 3.

  Studenti treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji nisu do sada odradili Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2, a imaju upisane te kolegije od prethodnih akademskih godina, ove godine moraju odraditi tu terensku nastavu.

  Molimo studente treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji imaju odrađen  Terenski rad – terenska nastava 1, a upisan i neodrađen Terenski rad – terenska nastava 2 da ispišu kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 i ako im u tom slučaju nedostaju bodovi za završetak studija neka odaberu neki drugi izborni kolegij iz ponude Odsjeka.

  Jedna terenska nastava obavezna je za završetak Preddiplomskog studija arheologije.

  4. Studenti II. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je Terenska nastava obavezan kolegij ove godine moraju odraditi terensku nastavu.

  Molimo studente II. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a žele ga upisati, da upišu dovoljan broj ECTS-a i bez Terenske nastave u slučaju da se ista neće moći realizirati ove akademske godine.

  5. Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je terenska nastava obavezan kolegij, a koji ga nisu odradili prošle godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a imaju ga upisanog od prošle akademske godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Ispitni rokovi iz svih kolegija terenske nastave bit će otvoreni u travnju, lipnju i rujnu.

  Podsjećamo studente da je za izvršenje svih obaveza prema kolegiju Terenska nastava na svim razinama studija potrebno ispuniti formulare o obavljenoj terenskoj nastavi. Formulari koje ispunjavaju studenti i voditelji istraživanja nalaze se na Omegi.

  Za sve nedoumice i dodatna pojašnjenja molimo obratite se odsječkoj koordinatorici za terensku nastavu doc. dr. sc. Ini Miloglav na imiloglav@ffzg.hr .

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA FILIPA PERKOVIĆA

Javna ocjena teme doktorskog rada Filipa Perkovića pod naslovom Monaške zajednice u kasnoj antici s posebnim osvrtom na povijesne podatke i arheološka svjedočanstva za područje sjeverne Dalmacije na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u ponedjeljak, 31. svibnja u 11.00 h u dvorani A-018. Mentori: doc. dr. sc. Iva Kaić, doc. dr. sc. Željko Tolić (Katedra Crkvene povijesti, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu)

Povjerenstvo za ocjenu teme:
prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader
dr. sc. Sanja Ivčević, muzejska savjetnica (Arheološki muzej Split)
doc. dr. sc. Maja Zeman

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA MARIJANE LUKAČEVIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Marijane Lukačević održat će se u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Učestalost i distribucija patoloških promjena kod kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih arheoloških populacija kontinentalne Hrvatske

Mentori: dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjetnik (Antropološki centar HAZU), dr. sc. Mario Novak, znan. suradnik (Institut za antropologiju)

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. prof. dr. sc. Damir Mihelić (Veterinarski fakultet)
3. dr. sc. Petra Rajić Šikanjić, viša znan. suradnica (Institut za antropologiju)

Izvanredni ispitni rok doc. dr. sc. Ina Miloglav

Izvanredni ispitni rok kod dr. sc. Ine Miloglav će se održati uživo u dvorani Fond 1 u objavljenim terminima u ponedjeljak, 26.04.2021.:

Dokumentiranje arheoloških nalazišta i Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe u 12 sati

Načela arheoloških istraživanja i Metodologija arheoloških istraživanja u 13 sati

 

Ispit iz Uvoda u slavensku arheologiju

Ispit iz Uvoda u slavensku arheologiju  će se održati uživo u A-018 u dogovoreno vrijeme (23. 4. u 10:30), a ostali ispiti kod prof. dr. sc. Krešimira Filipca će biti online!

Ispit iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

Ispit iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka u izvanrednom ispitnom roku 27. 4. 2021. u 10 sati održat će se putem sučelja Omega na stranicama kolegija.

Lozinka za pristup: aksnv

Ispiti će biti usmeni (audio-video) te molimo studente da se na sučelje Omega uključe s mikrofonom i kamerom.

Ovisno o broju prijavljenih studenata, usmeni će ispit biti podijeljen u više grupa o čemu će prijavljeni studenti biti obaviješteni.

Preporuča se i prisutnost slušača.

Predavanje u okviru kolegija „Metode prirodnih znanosti u arheologiji“

Predavanje doktorice Andreje Sironić s temom „Određivanje starosti metodom radioaktivnog prirodnog ugljika 14C i primjena u arheologiji održat će se u ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine s početkom u 12.30 sati preko Zoom aplikacije.

Doktorica Andrea Sironić je savjetnica u Laboratoriju za mjerenje niskih radioaktivnosti Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Predavanje je obvezno za studente koji su upisali kolegij, svi ostali koji žele slušati predavanje mogu se javiti za dobivanje poveznice (zhincak@ffzg.hr).

Predavanje u okviru kolegija „Metode prirodnih znanosti u arheologiji“

Predavanje profesora Ladislava Lazića s temom „Antičko rudarstvo i metalurgija željeza na Trgovskoj gori i sjeverozapadnoj Bosni, s naglaskom na proizvodnju željeza“ održat će se u ponedjeljak, 12. travnja 2021. godine s početkom u 12.30 sati preko Zoom aplikacije.

Profesor Ladislav Lazić je znanstvenik i nastavnik na Metalurškom fakultetu u Sisku Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilištu Sjever.

Predavanje je obvezno za studente koji su upisali kolegij, svi ostali koji žele slušati predavanje mogu se javiti za dobivanje poveznice (droksandi@gmail.com, zhincak@ffzg.hr).