VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA – III. ROK (prof. Milićević Bradač)

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

7. srpnja 2020.5. srpnja 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog razdoblja
7. srpnja 2020.5. srpnja 2020. u 12 hCivilizacija starog vijeka
8. srpnja 2020.6. srpnja 2020. u 12 hRimska klasična arheologija
8. srpnja 2020.6. srpnja 2020.  u 12 hOsnove Egejske arheologije
9. srpnja 2020.7. srpnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.
9. srpnja 2020.7. srpnja 2020. u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
10. srpnja 2020.8. srpnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije I.
10. srpnja 2020.8. srpnja 2020. u 12 hEgejska arheologija

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.

JAVNA OBRANA OCJENE TEME – IVAN VALENT

Javna obrana ocjene teme Ivana Valenta pod naslovom Život u Podravini na izmaku antike i početku srednjeg vijeka – pitanje (dis)kontinuiteta, na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije, održat će se 7. srpnja 2020. god. u 12 sati u dvorani A-018.

Mentorica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan (Institut za arheologiju, Zagreb)

Stručno povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
  2. prof. dr. sc. Mirja Jarak
  3. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan (Institut za arheologiju, Zagreb)

JAVNA OBRANA DOKTORSKOGA RADA – DŽENAN BRIGIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Dženana Brigića pod naslovom Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne (Višeslojno naselje Gornja Tuzla u kronologiji neolitika sjeveroistočne Bosne) održat će se 1. srpnja 2020. s početkom u 10.00 sati.

Povjerenstvo za obranu rada:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, u miru, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva                      
3. dr. sc. Jacqueline Balen, viša znan. suradnica (Arheološki muzej u Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA – DUŠA ŠARUNIĆ

Javna obrana teme doktorskoga rada Duše Šarunić pod naslovom Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se 9. srpnja 2020. godine u dvorani Fond 1 u 10 sati na Odsjeku za arheologiju.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
3. dr.sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOGA RADA ANTONELE BARBIR

Obrana teme doktorskoga rada Antonele Barbir pod naslovom Lovačko-skupljačka prehrana na prijelazu iz pleistocena u holocen na istočnojadranskoj obali – skupovi nalaza sisavaca i mekušaca iz špilje Vlakno (Dugi otok) održat će se 30. lipnja 2020. godine u 11h u dvorani Fond 1.

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
3. dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – UROŠ BILA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          UROŠ BILA
Akademska godina upisa                   2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        13. srpnja 2020. u 10 sati u dvorani A-018
Tema diplomskog rada: Životinjski ukopi u eneolitiku sjeverne Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskoga rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva

VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA (prof. Milićević Bradač) – II. rok

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

23. lipnja 2020.21. lipnja 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog razdoblja
23. lipnja 2020.21. lipnja 2020. u 12 hCivilizacija starog vijeka
24. lipnja 2020.22. lipnja 2020. u 12 hRimska klasična arheologija
24. lipnja 2020.22. lipnja 2020.  u 12 hOsnove Egejske arheologije
25. lipnja 2020.23. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.
25. lipnja 2020.23. lipnja 2020. u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
26. lipnja 2020.24. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije I.
26. lipnja 2020.24. lipnja 2020. u 12 hEgejska arheologija

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku. Ako kanite ići na ispit na II. rok ili III. rok, nemojte slati esej do 19. lipnja 2020.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.

VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA (prof. Milićević Bradač)

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Prijave za ispite bit će otključane u petak, 12. lipnja 2020, u ponoć. Tada se možete početi prijavljivati za ispite. U tablici su vam TERMINI ZA PREDAJU ESEJA.

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

16. lipnja 2020.14. lipnja 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog razdoblja
16. lipnja 2020.14. lipnja 2020. u 12 hCivilizacija starog vijeka
17. lipnja 2020.15. lipnja 2020. u 12 hRimska klasična arheologija
17. lipnja 2020.15. lipnja 2020.  u 12 hOsnove Egejske arheologije
18. lipnja 2020.16. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.
18. lipnja 2020.16. lipnja 2020. u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
19. lipnja 2020.17. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije I.
19. lipnja 2020.17. lipnja 2020. u 12 hEgejska arheologija

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku. Ako kanite ići na ispit na II. rok ili III. rok, nemojte slati esej do 19. lipnja 2020.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.