OBAVIJEST O TERENSKOJ NASTAVI I ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA U GARDUNU KOD TRILJA (TILURIUM) I NA POLOŽAJU KLANAC (NP KRKA)

Terenska nastava (prva grupa studenata) i arheološka istraživanja rimskog legijskog logora Tilurium u Gardunu kod Trilja održavat će se od 15. do 28. rujna 2024. godine.

Terenska nastava (druga grupa studenata) i arheološka istraživanja na položaju Klanac na području Nacionalnog parka Krka održavat će se od 29. rujna do 12. listopada 2024 godine.

Upite i prijave studenata (s naznakom preferirane grupe) poslati na dbuzanic@ffzg.unizg.hr

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost TerraNullBord

Pozivamo Vas na predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost: Terra nullius – na granici i iza granice od 8. do 12. stoljeća (TerraNullBord, IP-2022-10-9121) koje će se održati 18. lipnja 2024. u 11 h na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 3 u dvorani A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).

Projekt će predstaviti voditelj projekta prof. dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Jana Škrgulja i dr. sc. Petra Nikšić.

Veselimo se vašem dolasku!

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SMILJANA SMOLČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           SMILJANA SMOLČIĆ
Akademska godina upisa                   2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:      24. 5. 2024. u 11h u A-018
Tema diplomskog rada:                     Kontakti između Krete i Egipta tijekom brončanog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica i predsjednica
2. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica i mentorica
3. Doc. dr. sc. Inga Vilogorac Brčić, članica i komentorica

9th Balkan Symposium on Archaeometry, 4th-7th November , Zadar, Croatia

This symposium provides a unique platform for archaeologists, archaeometrists, scientists, and researchers from the Balkan region and beyond to come together to discuss and exchange ideas on the latest developments in archaeological science and methodology.

Symposium Details:

  • Event: 9th Balkan Symposium on Archaeometry
  • Dates: 4th – 7th November, 2024.
  • Location: University of Zadar, Croatia

Detaljnije informacije dostupne na: https://conference.unizd.hr/bas/