JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JELENA MARIANI

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       JELENA MARIANI
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   9. 7. 2024. u 12h u A-018
Tema diplomskog rada:                  Rimski carski novac s lokaliteta Kuzelin

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva i mentorica
3. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FILIP JAJČINOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       FILIP JAJČINOVIĆ
Akademska godina upisa                2020./2021.
Datum obrane diplomskog rada:   20. lipnja 2024. u 16:00 h u Fondu 1
Tema diplomskog rada:                  Tragovi obrtničkih djelatnosti u rimskoj Sisciji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
3. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, mentor i član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EMA PERIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        EMA PERIĆ
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   4. 7. 2024. u 10h u Fondu 2
Tema diplomskog rada:                   Pregled proročišta antičkog svijeta

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Vinka Matijević, članica povjerenstva
3. Dr. sc. Josip Parat, viši asistent, mentor i član povjerenstva

Obavijest

Tajništvo neće raditi 17.-21. lipnja zbog korištenja godišnjeg odmora.

OBAVIJEST O TERENSKOJ NASTAVI I ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA U GARDUNU KOD TRILJA (TILURIUM) I NA POLOŽAJU KLANAC (NP KRKA)

Terenska nastava (prva grupa studenata) i arheološka istraživanja rimskog legijskog logora Tilurium u Gardunu kod Trilja održavat će se od 15. do 28. rujna 2024. godine.

Terenska nastava (druga grupa studenata) i arheološka istraživanja na položaju Klanac na području Nacionalnog parka Krka održavat će se od 29. rujna do 12. listopada 2024 godine.

Upite i prijave studenata (s naznakom preferirane grupe) poslati na dbuzanic@ffzg.unizg.hr

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost TerraNullBord

Pozivamo Vas na predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost: Terra nullius – na granici i iza granice od 8. do 12. stoljeća (TerraNullBord, IP-2022-10-9121) koje će se održati 18. lipnja 2024. u 11 h na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 3 u dvorani A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).

Projekt će predstaviti voditelj projekta prof. dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Jana Škrgulja i dr. sc. Petra Nikšić.

Veselimo se vašem dolasku!