Featured post

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Hodogram za završetak preddiplomskog studija dostupan je na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/preddiplomski-studij/ 

Izdvojeno iz hodograma:

Nakon zadnjeg položenog ispita i odrađenih svih ostalih obaveza iz studijskog programa student mora ispuniti Obrazac za završetak preddiplomskog studija (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij). Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac) pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak preddiplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a odsjeka.”

Featured post

9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo poziva vas na 9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 2. i 3 .12. 2021. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovisno o epidemiološkoj situaciji skup će se održati online ili hibridno.

Prijave su otvorene do 01.10. 2021.

Detaljne informacije o skupu i prijavi možete saznati na web stranici skupa:

https://metarh.ffzg.unizg.hr/

Featured post

Terenska nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,
dragi studenti arheologije,

Odsjek za arheologiju organizirat će terensku nastavu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

S obzirom na neizvjesnost situacije prouzročene virusom COVID-19 te okolnosti nepredviđenih epidemioloških mjera prednost će imati studenti koji ove godine zbog završetka studija moraju odraditi terensku nastavu.

Niže u tekstu nalaze se detaljne smjernice za svaku godinu studija arheologije.

  1. Molimo studente prve godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 1 već odaberu druge izborne kolegije. Terensku nastavu mogu odraditi do kraja preddiplomskog studija.

  2. Molimo studente druge godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 već odaberu druge izborne kolegije. Ukoliko imaju upisan Terenski rad – terenska nastava 1 od prošle godine mogu ga ostaviti upisanog i odraditi iduće godine.

  3. Studenti treće godine Preddiplomskog studija koji nemaju od ranije upisan Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2 moraju ove godine upisati i odraditi Terenski rad – terenska nastava 3.

  Studenti treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji nisu do sada odradili Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2, a imaju upisane te kolegije od prethodnih akademskih godina, ove godine moraju odraditi tu terensku nastavu.

  Molimo studente treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji imaju odrađen  Terenski rad – terenska nastava 1, a upisan i neodrađen Terenski rad – terenska nastava 2 da ispišu kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 i ako im u tom slučaju nedostaju bodovi za završetak studija neka odaberu neki drugi izborni kolegij iz ponude Odsjeka.

  Jedna terenska nastava obavezna je za završetak Preddiplomskog studija arheologije.

  4. Studenti II. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je Terenska nastava obavezan kolegij ove godine moraju odraditi terensku nastavu.

  Molimo studente II. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a žele ga upisati, da upišu dovoljan broj ECTS-a i bez Terenske nastave u slučaju da se ista neće moći realizirati ove akademske godine.

  5. Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je terenska nastava obavezan kolegij, a koji ga nisu odradili prošle godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a imaju ga upisanog od prošle akademske godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Ispitni rokovi iz svih kolegija terenske nastave bit će otvoreni u travnju, lipnju i rujnu.

  Podsjećamo studente da je za izvršenje svih obaveza prema kolegiju Terenska nastava na svim razinama studija potrebno ispuniti formulare o obavljenoj terenskoj nastavi. Formulari koje ispunjavaju studenti i voditelji istraživanja nalaze se na Omegi.

  Za sve nedoumice i dodatna pojašnjenja molimo obratite se odsječkoj koordinatorici za terensku nastavu doc. dr. sc. Ini Miloglav na imiloglav@ffzg.hr .

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PAVLA MAČKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
I
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Diplomant:                                             PAVLA MAČKIĆ
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:        15. srpnja 2021. u 11 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada:                        Karakter gozbi u pretkeramičkom neolitiku Bliskoga istoka

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
3. prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IGOR KRNJETA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             IGOR KRNJETA
Akademska godina upisa                     2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:        5. srpnja 2021. u 18 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       Strategije preživljavanja ranih pripadnika roda Homo

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Ivor Janković, komentor i član komisije (Institut za antropologiju)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA DUŠE ŠARUNIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Duše Šarunić održat će se u četvrtak, 8. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole

Mentori: Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, Prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić

Povjerenstvo za obranu rada:
1. prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić, članica povjerenstva
3. dr. sc. Goran Milas, znanstveni savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), član povjerenstva

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA PETRE NIKŠIĆ

Javna ocjena teme doktorskog rada Petre Nikšić pod naslovom Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru keramičkog posuđa iz Lobora na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u srijedu, 7. srpnja u 10.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA EDINA BUJAKA

Javna obrana doktorskoga rada Edina Bujaka održat će se u srijedu, 7. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za obranu rada:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu), predsjednica povjerenstva
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:
Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

Poziv za autore – Fragmenti

Uredništvo časopisa Fragmenti poziva sve zainteresirane studente i studentice na slanje radova za objavu u novom broju časopisa. Tema ovog broja rezultati su studentskih projekata s područja arheologije: terenski pregledi, arheološka istraživanja, eksperimentalna arheologija te simpoziji i radionice. Molimo autore da do 1. kolovoza 2021. prijave svoje radove na arheo.fragmenti@gmail.com, a gotove radove pošalju do 1. rujna 2021. godine. Više informacija o časopisu, kao i upute za autore možete pronaći na www.fragmentiffzg.wordpress.com.

 

Fragmenti
Časopis studenata Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Obavijest studentima za terensku nastavu na lokalitetu Vučedol 2021.

TERENSKA NASTAVA NA LOKALITETU VUČEDOL 2021.

 

Arheološka istraživanja i terenska nastava na lokalitetu Vučedol – Kukuruzište Streim, održat će se od 30. kolovoza do 25. rujna 2021. g. i to za 2 grupe studenata:

 

 1. grupa: 30.8. do 11.9.2021.
 2. grupa: 13.9. do 25.9.2021.

 

Prijave se zaprimaju isključivo e-mailom kod doc. Danijele Roksandić (daroksan@ffzg.hr)!