Featured post

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

Hodogram za završetak prijediplomskog studija dostupan je na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/preddiplomski-studij/ 

Izdvojeno iz hodograma: “Nakon zadnjeg položenog ispita i odrađenih svih ostalih obaveza iz studijskog programa student mora ispuniti Obrazac za završetak preddiplomskog studija (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij). Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac) pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak preddiplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a odsjeka.” (na email: arheologija@ffzg.hr i email drugog odsjeka ako se radi o dvopredmetnom studiju!)

Upisi na diplomske studije za ak. god. 2024./2025.

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – GORAN TRNINIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             GORAN TRNINIĆ
Datum obrane diplomskog rada         23. 7. 2024. u 08:30 sati u A-018
Tema diplomskog rada: Kasnoantičke i srednjovjekovne amfore podmorja otoka Mljeta

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Dr. sc. Jana Škrgulja, viša asistentica, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva
3. Dr. sc. Petra Nikšić, viša asistentica, članica povjerenstva

Javna obrana doktorskog rada Maje Bunčić

Javna obrana doktorskoga rada Maje Bunčić održat će se u utorak, 23. srpnja 2024. s početkom u 10.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018.
Naslov rada: Kasnosrednjovjekovno prstenje iz Slavonije i Srijema u fundusu Arheološkog muzeja u Zagrebu

Mentor: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za obranu rada:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)
2. Prof. dr. sc. Mirja Jarak
3. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA TOMISLAVA KIŠA

Javna obrana teme doktorskog rada Tomislava Kiša pod naslovom Hramovi, svetišta i sveta mjesta u rimskoj provinciji Dalmaciji na Doktorskome studiju arheologije održat će se u ponedjeljak, 15. srpnja 2024. u 10:00 h u A-018, mentori izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli i dr. sc. Ljubica Perinić, znanstvena savjetnica (HAZU, Odsjek za arheologiju)

Stručno povjerenstvo za ocjenu teme:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović

2. doc. dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

4. dr. sc. Ljubica Perinić, znanstvena savjetnica (HAZU, Odsjek za arheologiju)

5. dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši znan. suradnik (Arheološki muzej u Zagrebu)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ŠIME ŽGELA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       ŠIME ŽGELA
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   11. 07. 2024. u 11:30h u F1
Tema diplomskog rada:                  Rani neolitik na istočnoj obali Jadrana

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva

3. Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva i mentor

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EMA KOSNICA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       EMA KOSNICA
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   16. 7. 2024. u 10:00h u Fondu 1
Tema diplomskog rada:                  Neandertalci – od znanosti do popularne kulture. Promjene u percepciji neandertalaca od otkrića do danas

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević; komentor: Prof. dr. sc. Ivor Janković (Institut za arheologiju, Zagreb)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Ivor Janković, član povjerenstva i komentor
3. Mag. archaeol. Marko Banda, član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVAN PENDELIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       IVAN PENDELIĆ
Akademska godina upisa                2022./2023.
Datum obrane diplomskog rada:   4. 7. 2024. u 12:30h u A-018
Tema diplomskog rada:                  Arheološka analiza nalaza s utvrde Gumnik u Bosiljevu kod Čazme

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Red. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Ivana Škiljan, članica povjerenstva i mentorica
3. Mag. archaeol. Petra Jeršek, članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MATIJA BRLEK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       MATIJA BRLEK
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   26. 6. 2024. u 10h u F-2
Tema diplomskog rada:                  Mrežna analiza (eng. Network Analysis) vinkovačke kulture u međuriječju Save, Drave i Dunava

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Red. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, članica povjerenstva i komentorica
3. Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, članica povjerenstva i mentorica

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JELENA MARIANI

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       JELENA MARIANI
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   9. 7. 2024. u 12h u A-018
Tema diplomskog rada:                  Rimski carski novac s lokaliteta Kuzelin

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva i mentorica
3. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva