JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA JANE ŠKRGULJA

Javna ocjena teme doktorskog rada Jane Škrgulja pod naslovom Arheologija identiteta na primjeru kasnoantičke Dalmacije i južne Panonije (5. i 6. stoljeće) na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 2. listopada u 11 h u A-018. Mentor: prof. dr. Krešimir Filipec.

1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, zn. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
2. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FILIP MEDAR

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            FILIP MEDAR
Akademska godina upisa                    2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:       24. rujna 2020. u 18 h sati preko Skypea
Tema diplomskog rada:                      Prijelaz preko praga: psihopompi u etruščanskoj umjetnosti

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, članica povjerenstva
doc. dr. sc. Dino Demicheli (mentor), član povjerenstva

Svi zainteresirani za sudjelovanjem na obrani digitalnim putem mogu se javiti Dinu Demicheliju na ddemiche@ffzg.hr te mu trebaju dati korisničko ime kako bi ih uključio u sjednicu.

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA ROBERTA ČIMINA

Javna obrana doktorskoga rada Roberta Čimina održat će se u srijedu, 30. rujna 2020. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice
Mentori: nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša zn. suradnica (Institut za arheologiju), prof. dr. sc. Hrvoje Petrić

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, član povjerenstva
3. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju), članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – BARBARA KRILETIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              BARBARA KRILETIĆ
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:         26. rujna 2020. u 10.00 h preko Skypea
Tema diplomskog rada:                        O ljekovitom bilju u antici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. Marina Milićević Bradač, član
3. Izv prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član i mentor

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA IDA RADANOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           IVANA IDA RADANOVIĆ
Akademska godina upisa                   2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:      25. rujna 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                     Proizvodnja zvuka i glazbala u prapovijesti

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član i mentor

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA CUGOVČAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             IVANA CUGOVČAN
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:        25. rujna 2020. u 10.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       “Kontrola” vatre od prapovijesti do antike

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član i mentor

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij arheologije

Objavljen je natječaj za upis kandidata na Poslijediplomski doktorski studij arheologije u ak. godini 2020./2021. Tekst natječaja objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta na poveznici Studiji – Poslijediplomski studiji – Natječaji za upis.

Natječaj za doktorske studije je otvoren do 16. listopada 2020.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA – VI. ROK – PROF. DR. SC. MARINA MILIĆEVIĆ BRADAČ

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Civilizacija starog vijeka

 

22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Osnove egejske arheologije

 

24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Rimska klasična arheologija

 

24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Egejska arheologija
24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Osnove klasične arheologije I.
25. rujna 2020. 22. rujna 2020. u 12 h Umjetnički obrt klasičnog svijeta
25. rujna 2020. 22. rujna 2020. u 12 h Osnove klasične arheologije II.

 

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ERIKA TRBOJEVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              ERIKA TRBOJEVIĆ
Akademska godina upisa                      2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:         28. rujna 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                        Numizmatički nalazi s lokaliteta “Malo rimsko kazalište – AMI istok/zapad” u Puli

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Iva Kaić, doc. predsjednica komisije
2. dr. sc. Mirna Vukov, zn. suradnica, član komisije
3. dr. sc. Ana Pavlović, doc., član i mentor

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20