OBAVIJEST ZA STUDENTE O KOLEGIJU TERENSKA NASTAVA

S obzirom da su započele prijave na terene u sklopu kolegija Terenska nastava, ovdje se nalazi nekoliko važnih i korisnih naputaka:

1. Studenti koji su upisali kolegij Terenska nastava u ISVU sustav imaju pravo prednosti prilikom prijave na terene koje organizira Odsjek za arheologiju

2. Student se ne može prijaviti na dva terena koje vodi Odsjek za arheologiju jer time zauzima mjesto onima koji trebaju odraditi terensku nastavu

3. Uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija Terenska nastava je ispunjen i od strane voditelja terenske nastave potpisan formular koji se nalazi na Omegi – pod Terenska nastava (lozinka: teren). Voditelj terenske nastave za svakog studenta također ispunjava posebno propisani formular.

Voditelj terenske nastave oba ispunjena i potpisana formulara predaje koordinatorici terenske nastave. Nakon što je utvrđeno da je student izvršio svoje obaveze prema kolegiju studentu se evidentira prolaz u nastavničkom portalu.

4. Terensku nastavu obavezno je odraditi na terenima koje vodi Odsjek za arheologiju. Ako iz bilo kojih razloga to niste u mogućnosti obavezno se trebate javiti koordinatorici za terensku nastavu radi evidencije (osobno ili mejlom). U takvim slučajevima, također ste dužni ispuniti navedene formulare.

5. Obavijesti o nadolazećim terenima i prijavama pratite na oglasnoj ploči, web stranici Odsjeka te na Omegi pod kolegijem Terenska nastava (lozinka: teren)

Prije odlaska na teren studenti su obavezni ispuniti Obrasce 1 i 2 koji se nalaze u tajništvu Odsjeka za arheologiju (na stoliću pored vrata tajništva, Fond 19) ili u Centru za razvoj karijere u A016 (glavna zgrada, između D5 i D6). Upute o ispunjavanju obrazaca nalaze se na Omegi – kolegij: Terenska nastava (lozinka: teren)
Po ispunjavanju oba obrasca, trebate ih dostaviti u Centar za razvoj karijere kolegici Mariji Gudan.
U slučaju da kolegica nije u tom trenutku u uredu, obrasce možete gurnuti ispod vrata Centra.

koordinatorica terenske nastave
dr. sc. Ina Miloglav, izv. prof.
imiloglav@ffzg.hr

Javna obrana doktorskog rada Tene Karavidović

Javna obrana doktorskoga rada Tene Karavidović održat će se u srijedu, 28. rujna 2022. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst

Mentorice: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb) i prof. dr. sc. Sanda Rončević (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu)

Povjerenstvo za obranu rada:
Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb), članica povjerenstva
Dr. sc. Siniša Krznar, znan. suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb), član povjerenstva

Javna obrana doktorskog rada Katarine Šprem

Javna obrana doktorskoga rada Katarine Šprem održat će se u petak, 30. rujna 2022. s početkom u 09.30 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka

Mentori: Prof.dr.sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Izv. prof. dr.sc. Rajna Šošić Klindžić

Povjerenstvo za obranu rada:
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik povjerenstva
Izv. prof. sc. Rajna Šošić Klindžić, članica povjerenstva
Izv. prof. dr.sc. Uroš Barudžija (Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet), član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EMA ODORČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            EMA ODORČIĆ
Akademska godina upisa                    2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:       21. rujna 2022. u 11.30 h u A-018
Tema diplomskog rada:                      Hekatin božanski lik u religiji i umjetnosti

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva i mentorica

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MIRNA POROPAT

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE – SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
i ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Diplomant                                           MIRNA POROPAT

Akademska godina upisa                  2016./2017.

Datum obrane diplomskog rada      22. rujna 2022. u 10:00 sati u C-001

Tema diplomskog rada:                   (Post)kolonijalizam i arheologija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, mentorica i članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak, komentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – NIKOLA HRASTOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           NIKOLA HRASTOVIĆ

Akademska godina upisa                   2015./2016.

Datum obrane diplomskog rada:      15. rujna 2022. u 14:00 h u A-018

Tema diplomskog rada:                     Kultovi rimskih legionara u provinciji Dalmaciji prema epigrafskim spomenicima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, mentor i član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANDREA BEKAFIGO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              ANDREA BEKAFIGO
Akademska godina upisa                    2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada        26. rujna 2022. u 14:00 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada:                       Paleopatologija gornjopaleolitičkih lovaca-skupljača na prostoru Europe

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik komisije
2. prof. dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb), komentor i član komisije
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Najnoviji rezultati istraživanja srednjega paleolitika u Hrvatskoj: projekt HRZZ “Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana”

Poštovani,

pozivamo vas na predavanje prof. dr. sc. Ivora Karavanića o rezultatima drugoga izvještajnoga razdoblja projekta HRZZ-a „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“ koje će se održati u utorak, 19. 7. u 11h u konferencijskoj dvorani Knjižnice na 2. katu.

Veselimo se vašem dolasku i srdačno vas pozdravljamo,

Odsjek za arheologiju

Odluka o produženju statusa redovnog studenta zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Studenti su dužni predati ispunjenu molbu. Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

Obavijest preuzeta s naslovnice

Odluka o produženju statusa redovnog studenta

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2021./2022., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2022./2023. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2022. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

Obavijest preuzeta s naslovnice.