Javna ocjena teme doktorskog rada Julije Katarine Fileš Kramberger

Javna ocjena teme doktorskog rada Julije Katarine Fileš Kramberger pod naslovom Proizvodnja tkanine na željeznodobnom lokalitetu Donja Dolina na temelju arheoloških ostataka tekstila i predmeta za njegovu izradu u kontekstu hrvatske i bosanske Posavine na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u ponedjeljak, 15. ožujka u 13 h. Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos
2. dr. sc. Marko Dizdar, znanstveni savjetnik (Institut za arheologiju)
3. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Obavijest o izlasku novog broja studentskog časopisa Fragmenti

Dragi profesori i studenti,

s veseljem Vas obavještavamo da je izašao novi broj časopisa Fragmenti (br. 8). Dostupna online verzija se nalazi na službenoj stranici časopisa: https://fragmentiffzg.wordpress.com/, a tiskanu verziju možete pronaći u knjižnici Filozofskog fakulteta.

Ovim putem, pozivamo sve studente i na objavu radova u budućim brojevima Fragmenata!

Uredništvo časopisa

Fragmenti

Časopis studenata Odsjeka za arheologiju

kontakt: arheo.fragmenti@gmail.com

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA VESNE ZMAIĆ KRALJ

Javna ocjena teme doktorskog rada Vesne Zmaić Kralj pod naslovom Pomorska trgovina Bizanta na istočnom Jadranu na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 19. ožujka u 10 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb)
3. dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA ANKICE ODŽA

Javna ocjena teme doktorskog rada Ankice Odža pod naslovom Eneolitičke osnove ranoga brončanog doba u Bosni i Hercegovini na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 5. ožujka u 14 h putem Skypea. Mentor: izv. prof. dr. Marcel Burić

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak Gregl
2. nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Početak nastave na kolegiju Informatika za arheologe

Nastava na kolegiju “Informatika za arheologe” počet će 5. 3. 2021. u 13:15 sati prema objavljenom rasporedu nastave. Nastava će se održavati na daljinu putem sustava Omega. Svi studenti upisani u ISVU (Studomat) bit će upisani u Omegu prije početka nastave kako bi mogli sudjelovati u online nastavi. Ostale informacije o kolegiju bit će dostupne putem sustava Omega.

Nositelj kolegija: dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof. (gzlodi@ffzg.hr)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVAN KUKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                                IVAN KUKIĆ
Akademska godina upisa                        2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:           9. ožujka 2021. u 10 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                          Pontsko-kavkaski utjecaji na konjsku opremu starijeg željezno doba međuriječja Save, Drave i Dunava

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, mentor i član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20