Javna obrana diplomskog rada – Nives Radman

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         NIVES RADMAN
Matični broj:                                           282101
Akademska godina upisa                     2011./2012.
Datum obrane diplomskog rada        21. 12. 2018. u 10:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Antropološka analiza kostura sa zaštitnog arheološkog istraživanja “Vinograd Streim-Muzej”

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada- Lucija Dugorepec

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         LUCIJA DUGOREPEC
Matični broj:                                          299553
Akademska godina upisa                     2012./13.
Datum obrane diplomskog rada         20. 12. 2018. u 14:00 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Tipovi ukopa na otocima Krku i Cresu od 4. do 11. stoljeća

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

dr. sc. Vinka Matijević, znanstvena suradnica, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Morana Čaušević-Bully (Université de Franche Comté), članica povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Tajana Tadić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                           TAJANA TADIĆ
Matični broj:                                            306882
Akademska godina upisa                      2010./2011.
Datum obrane diplomskog rada         19. 12. 2018. u 08:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Najraniji arheološki dokazi rodno uvjetovanog nasilja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Ina Miloglav, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, članica povjerenstva
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Josip Zorić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                                JOSIP ZORIĆ
Matični broj:                                            207144
Akademska godina upisa                       2008./2009.
Datum obrane diplomskog rada           20. 12. 2018. u 11:00 sati u dvorani F2

Tema diplomskog rada: Pajtenica – Velike Livade eneolitičko naselje lasinjske kulture

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
Nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Saša Ćurčić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                                SAŠA ĆURČIĆ
Matični broj:                                            222576
Akademska godina upisa                       2009./10.
Datum obrane diplomskog rada           18. 12. 2018. u 09.30 sati u C-024

Tema diplomskog rada: Arhitektura minojskih palača

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva

AMZ – predavanje prof. dr. sc. Marine Milićević Bradač

Arheološki muzej u Zagrebu poziva Vas na predavanje u sklopu ciklusa Godina Troje u Hrvatskoj 

REFLEKSIJE TROJANSKOG RATA U KULTURI – ODABRANE TEME

koje će se održati u utorak, 18. prosinca s početkom u 13 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavač: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. art., Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Javna obrana diplomskog rada – Stjepan Marinković

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                                STJEPAN MARINKOVIĆ
Matični broj:                                            350715
Akademska godina upisa                       2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada           20. 12. 2018. u 08:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Digitalna rekonstrukcija starčevačkih objekata s lokaliteta Tomašanci-Palača

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc. Ina Miloglav, članica povjerenstva
Nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen, članica povjerenstva

Odgoda nastave – Neolitik

Odgađa se predavanje iz kolegija Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe u 9:30 i seminar B u 14:00 h sutra (13.12.) zbog službene spriječenosti nastavnika.