JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – BORNA TIĆAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            BORNA TIĆAK
Akademska godina upisa                    2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:       31. kolovoza 2021. u 16 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Uloga djece u gornjem paleolitiku: etnografska i arheološka perspektiva

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik komisije
2. Marko Banda, asistent, član komisije
3. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Hodogram za završetak preddiplomskog studija dostupan je na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/preddiplomski-studij/ 

Izdvojeno iz hodograma:

Nakon zadnjeg položenog ispita i odrađenih svih ostalih obaveza iz studijskog programa student mora ispuniti Obrazac za završetak preddiplomskog studija (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij). Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac) pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak preddiplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a odsjeka.”

 

UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE

 

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PAVLA MAČKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
I
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Diplomant:                                             PAVLA MAČKIĆ
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:        15. srpnja 2021. u 11 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada:                        Karakter gozbi u pretkeramičkom neolitiku Bliskoga istoka

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
3. prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo poziva vas na 9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 2. i 3 .12. 2021. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovisno o epidemiološkoj situaciji skup će se održati online ili hibridno.

Prijave su otvorene do 01.10. 2021.

Detaljne informacije o skupu i prijavi možete saznati na web stranici skupa:

https://metarh.ffzg.unizg.hr/

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IGOR KRNJETA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             IGOR KRNJETA
Akademska godina upisa                     2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:        5. srpnja 2021. u 18 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       Strategije preživljavanja ranih pripadnika roda Homo

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Ivor Janković, komentor i član komisije (Institut za antropologiju)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA DUŠE ŠARUNIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Duše Šarunić održat će se u četvrtak, 8. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole

Mentori: Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, Prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić

Povjerenstvo za obranu rada:
1. prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić, članica povjerenstva
3. dr. sc. Goran Milas, znanstveni savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), član povjerenstva

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA PETRE NIKŠIĆ

Javna ocjena teme doktorskog rada Petre Nikšić pod naslovom Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru keramičkog posuđa iz Lobora na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u srijedu, 7. srpnja u 10.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA EDINA BUJAKA

Javna obrana doktorskoga rada Edina Bujaka održat će se u srijedu, 7. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za obranu rada:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu), predsjednica povjerenstva
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:
Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

Poziv za autore – Fragmenti

Uredništvo časopisa Fragmenti poziva sve zainteresirane studente i studentice na slanje radova za objavu u novom broju časopisa. Tema ovog broja rezultati su studentskih projekata s područja arheologije: terenski pregledi, arheološka istraživanja, eksperimentalna arheologija te simpoziji i radionice. Molimo autore da do 1. kolovoza 2021. prijave svoje radove na arheo.fragmenti@gmail.com, a gotove radove pošalju do 1. rujna 2021. godine. Više informacija o časopisu, kao i upute za autore možete pronaći na www.fragmentiffzg.wordpress.com.

 

Fragmenti
Časopis studenata Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu