Obavijest o održavanju nastave

Sva nastava Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju (nastavnici D. Tončinić, I. Kaić, V. Matijević i M. Vukov) održavat će se prema redovnom rasporedu.

Predavanje “Rani Slaveni – seobe i zauzimanje nove domovine” 20.11.2019. u 19h (obavezno za studente kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka)

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec (Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje naslova “Rani Slaveni – seobe i zauzimanje nove domovine” sutra, u srijedu, 20. studenog 2019. u 19 h na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje je obavezno za studente koji pohađaju kolegij Arheologija i povijest srednjeg vijeka.

Više o predavanju na poveznici: http://www.amz.hr/hr/izlozbe/izlozbe/avari-i-slaveni/znanstveno-popularna-predavanja/rani-slaveni-seobe-i-zauzimanje-nove-domovine/.

Predavanje “Avari – mit i činjenice” 13.11.2019. u 19h obavezno za studente kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka.

Danas u srijedu 13. studenog 2019. u 19 h na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu Pia Šmalcelj Novaković (Institut za arheologiju) održat će predavanje naslova Avari – mit i činjenice.

Predavanje je obavezno za studente koji pohađaju kolegij Arheologija i povijest srednjeg vijeka.

Više o predavanju na poveznici http://amz.hr/hr/izlozbe/izlozbe/avari-i-slaveni/znanstveno-popularna-predavanja/avari-mit-i-cinjenice/