Terenska nastava na lokalitetu Bilice – Dedića punta

Arheološka istraživanja i terenska nastava na lokalitetu Bilice – Dedića punta (trikonhalna crkva) održat će se od 29. 08. do 14. 09. 2018. g.

Prijave se primaju u sobi F-4 (izv. prof. dr. Mirja Jarak) i na e-mail mjarak@ffzg.hr