Arheološka terenska nastava na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska

Arheološka terenska nastava na lokalitetu
Lobor – Majka Božja Gorska

kao i

Bioarheološka terenska nastava i škola
u baroknoj grobnici na lokalitetu
Lobor – Majka Božja Gorska

održat će se od 2. do 28. srpnja 2018.

I. grupa: 2. – 14. VII.
II. grupa: 16. – 28. VII.

Prijave se primaju do 18. lipnja 2018.!

Prijave na: kfilipec@ffzg.hr /ured F2 (J. Škrgulja)

Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 20. lipnja 2018.