Obrana diplomskog rada – Mateja Lovrić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                    MATEJA LOVRIĆ
Datum obrane diplomskog rada     11. 05. 2018. u 10.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Imaginarij klasične mitologije u romanima o Harryju Potteru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Dino Demicheli, docent
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, docentica
Dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.