JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – JELENA MARIANI

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       JELENA MARIANI
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   9. 7. 2024. u 12h u A-018
Tema diplomskog rada:                  Rimski carski novac s lokaliteta Kuzelin

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva i mentorica
3. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva