JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FILIP JAJČINOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       FILIP JAJČINOVIĆ
Akademska godina upisa                2020./2021.
Datum obrane diplomskog rada:   20. lipnja 2024. u 16:00 h u Fondu 1
Tema diplomskog rada:                  Tragovi obrtničkih djelatnosti u rimskoj Sisciji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
3. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, mentor i član povjerenstva