JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – EMA PERIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        EMA PERIĆ
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   4. 7. 2024. u 10h u Fondu 2
Tema diplomskog rada:                   Pregled proročišta antičkog svijeta

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Vinka Matijević, članica povjerenstva
3. Dr. sc. Josip Parat, viši asistent, mentor i član povjerenstva