Obavijest o početku nastave iz kolegija Geologija i mineralogija za arheologe

Sutra će se održati nastava iz kolegija Geologija i mineralogija za arheologe prema uobičajenom rasporedu u15:30 h, dvorana Fond 1.