Odgoda nastave iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta

Odgađa se nastava iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta u petak, 29. ožujka 2024.