JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – NIKOLINA GUŠTIN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        NIKOLINA GUŠTIN
Akademska godina upisa                   2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada       25. 09. 2023. u 08:30 sati u F1

Tema diplomskog rada: Primjena fotografije u arheološkoj dokumentaciji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, mentorica i članica komisije