Javna obrana teme doktorskog rada – Saša Denegri

Javna obrana teme doktorskog rada Saše Denegrija pod naslovom Pomorski putevi na Jadranu od prapovijesti do završetka antičkog razdoblja, na doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 15. rujna 2023. u 12:30 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentori: izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli i prof. dr. sc. Helena Tomas

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli
3. Prof. dr. sc. Helena Tomas
4. Izv. prof. dr. sc. Mate Parica (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
5. Dr. sc. Alka Domić Kunić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju (Odsjek za arheologiju, HAZU)