JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA – NINA BON

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         NINA BON
Akademska godina upisa                 2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:    12. 9. 2023. u 9:30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Ranorimska kuhinjska keramika s lokaliteta Monte Ricco kraj Vrsara

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Vinka Matijević, članica komisije
3. doc. dr. sc. Mirna Cvetko, mentorica i članica komisije