JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DOMAGOJ POLANŠČAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           DOMAGOJ POLANŠČAK
Akademska godina upisa                   2021./22.
Datum obrane diplomskog rada       7. 9. 2023. u 09:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada:                    Klasifikacija noževa sa Starog grada Barilovića

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Jana Škrgulja, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod), mentorica i članica povjerenstva